wz
 


JANUÁR

4. januára
Svetový deň braillov ( A / RES / 73/161 )
https://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=en&u=http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/&prev=search
24. januára
Medzinárodný deň vzdelávania ( A / RES / 73/25 )
https://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=en&u=http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/&prev=search
27. januára
Medzinárodný deň spomienky na obete holokaustu
( A / RES / 60/7 )
https://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=en&u=http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/&prev=search

 


FEBRUÁR


4. februára

Svetový deň rakoviny

https://www.who.int/cancer/world-cancer-day/2018/en
6. februára
Medzinárodný deň nulovej tolerancie mrzačenia ženských pohlavných orgánov

1
( A / RES / 67/146 )
https://undocs.org/A/RES/73/251
http://www.un.org/en/events/femalegenitalmutilationday/index.shtml
10. februára
Svetový deň impulzov ( A / RES / 73/251 )
https://undocs.org/A/RES/73/251
https://www.un.org/en/events/pulsesday/ 
11. februára
Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede ( A / RES / 70/212 )
http://www.un.org/en/events/women-and-girls-in-science-day/index.shtml
13. februára
Deň svetového rozhlasu
( A / RES / 67/124 )  
http://www.un.org/en/events/radioday
20. februára
Svetový deň sociálnej spravodlivosti
( A / RES / 62/10 )
http://www.un.org/en/events/socialjusticeday/
http://www.un.org/en/events/motherlanguageday
21. februára
Medzinárodný deň materinského jazyka
( A / RES / 56/262 )
http://www.un.org/en/events/motherlanguageday/


MAREC


1. marca
Den nulovej diskriminácie
[UNAIDS]
http://www.unaids.org/en/2019_ZDD_campaign 
3. marca
Deň sveta vo voľnej prírode ( A / RES / 68/205 ) 
http://www.un.org/en/events/wildlifeday
8. marca
Medzinárodný deň žien
http://www.un.org/en/events/womensday/
20. marca
Medzinárodný deň šťastia
( A / RES / 66/281 )
http://www.un.org/en/events/happinessday
20. marca
Deň francúzskeho jazyka
(francúzština)
http://www.un.org/fr/events/frenchlanguageday
21. marca
Medzinárodný deň na odstránenie rasovej diskriminácie
( A / RES / 2142 (XXI) )
http://www.un.org/en/events/racialdiscriminationday
21. marca
Svetový deň poézie
( UNESCO 30 C / rezolúcia 29 ) 
http://www.un.org/en/events/poetryday/
http://www.un.org/en/events/racialdiscriminationday
21http://www.un.org/en/events/forestsday/. marca
nternational Day of Forests 
http://www.un.org/en/events/forestsday/
21 March
Medzinárodný deň Nowruzu
( A / RES / 64/253 ) 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/200
21. marca
Deň svetového syndrómu Down
( A / RES / 66/149 )
http://www.un.org/en/events/downsyndromeday
21. marca
Medzinárodný deň lesov
( A / RES / 67/200 )
https://www.who.int/campaigns/tb-day/2018/event/en
22. marca
http://www.un.org/en/events/waterday/
http://www.un.org/en/events/waterday/
S
vetový deň vody ( A / RES / 47/193 ) 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/47/193 
23. marca
Svetový meteorologický deň [WMO] (WMO / EC-XII / Res.6)
https://public.wmo.int/en/resources/world-meteorological-day/wmd-2018

24. marca
Svetový deň tuberkulózy
[WHO]
https://www.who.int/campaigns/tb-day/2018/event/en/
24. marca
Medzinárodný deň práva na pravdu týkajúci sa hrubých porušení ľudských práv a dôstojnosti obetí
1
( A / RES / 65/196 )
https://www.who.int/campaigns/tb-day/2018/event/en/
http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/
http://www.un.org/en/events/righttotruthday/
25. marca
Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantický obchod s otrokmi
1 ( A / RES / 62/122 ) 
http://www.un.org/en/events/slaveryremembranceday/
http://www.un.org/en/events/slaveryremembranceday/memorial.shtml
25. marca
Medzinárodný deň solidarity so zadržanými a chýbajúcimi zamestnancami

http://www.un.org/en/events/detainedstaffday/
http://www.un.org/en/events/detainedstaffday/


 


APRÍL


2. apríla

Svetový deň povedomia o autizme
( A / RES / 62/139 )
http://www.un.org/en/events/autismday/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/62/139
4. apríla
Medzinárodný deň povedomia o mine a pomoc pri odstraňovaní mín ( A / RES / 60/97 )
http://www.un.org/en/events/mineawarenessday
6. apríla
Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier
( A / RES / 67/296 )
http://www.un.org/en/events/sportday
7. apríla
Me
dzinárodný deň reflexie genocídy v Rwande ( A / RES / 58/234 )
http://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/commemoration/annualcommemoration.shtml nb
7. apríla
Svetový deň zdravia
[WHO] (WHA / A.2 / Res.35)
https://www.who.int/campaigns/world-health-day/
12. apríla
Medzinárodný deň ľudského vesmírneho letu ( A / RES / 65/271 )
http://www.un.org/en/events/humanspaceflightday/
20. apríla
Deň čínskeho jazyka (čínština)
http://www.un.org/zh/events/chineselanguageday
21. apríla
Svetový deň tvorivosti a inovácií
( A / RES / 71/284 )
http://www.un.org/en/events/creativityday
22. apríla
Medzinárodný deň Deň matiek ( A / RES / 63/278 )
http://www.un.org/en/events/motherearthday
http://www.un.org/en/events/motherearthday
23. apríla
Svetový deň knihy a autorských práv
( UNESCO 28 C / Rozsudok 3.18 )

23. apríla
Deň anglického jazyka
http://www.un.org/en/events/bookday
http://www.un.org/en/events/bookday
23. apríla
Deň španielskeho jazyka
(španielsky)
http://www.un.org/en/events/englishlanguageday/index.shtml
24. apríla
Medzinárodný deň multilateralizmu a diplomacie za mier ( A / RES / 73/127 )
http://www.un.org/en/events/englishlanguageday/index.shtml
25. apríla
Svetový deň malárie
[WHO]

25. apríla
Medzinárodné dievčatá v dňoch
IKT [ITU]
https://www.who.int/campaigns/malaria-day/2018/en/
http://www.un.org/en/events/chernobylday/index.shtml
26. apríla
Medzinárodný deň pripomenutia katastrof v Černobyle
( A / RES / 71/125 )
http://www.un.org/en/events/chernobylday/index.shtml
26. apríla
Svetový deň duševného vlastníctva
[WIPO]
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday
28. apríla
Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
http://www.un.org/en/events/safeworkday 
30. apríla
Medzinárodný deň jazzu
( UNESCO 36 C / rezolúcia 39 )
http://www.un.org/en/events/jazzday

 


MÁJ


2. mája
Svetový deň tuniakov ( A / RES / 71/124 )
http://www.un.org/en/events/tunaday/index.shtml
3. mája
Svetový deň slobody tlače ( UNESCO 26 C / rezolúcia 4.3 )
http://www.un.org/en/events/pressfreedomday/
8. - 9. mája
Čas spomienky a zmierenia pre tých, ktorí stratili svoj život počas druhej svetovej vojny
( A / RES / 59/26 )
http://www.un.org/en/events/remembranceday/
11. mája (druhá sobota v máji)
Svetový deň migrujúcich vtákov
[UNEP]
http://www.un.org/en/events/remembranceday

11 May (second Saturday of May)
World Migratory Bird Day [UNEP]
14.5:


1http://www.worldmigratorybirdday.org/en
15. mája
Medzinárodný deň rodín
( A / RES / 47/237 )
http://www.un.org/en/events/familyday
http://www.un.org/en/events/familyday
16. mája
Medzinárodný životný deň spoločne v mieri
( A / RES / 72/130 )
https://en.unesco.org/commemorations/dayoflight
http://www.un.org/en/events/familyday/

16. mája
Medzinárodný svet svetla
[UNESCO] ( UNESCO 39 C / rezolúcia 16 )
https://en.unesco.org/commemorations/dayoflight
17. mája
Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti ( A / RES / 60/252, rezolúcia ITU 68/2006 )
http://www.un.org/en/events/telecommunicationday
17. mája
"Vesak", deň úplného mesiaca ( A / RES / 54/115 )
http://www.un.org/en/events/vesakday
20. mája
Svetový deň včiel
( A / RES / 72/211 )
http://www.un.org/en/events/beeday
http://www.un.org/en/events/beeday
21. mája
Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj ( A / RES / 57/249 )
http://www.un.org/en/events/culturaldiversityday
22. mája
Medzinárodný deň biologickej diverzity
( A / RES / 55/201 )
http://www.un.org/en/events/biodiversityday
23. mája
Me
dzinárodný deň ukončenia pôrodnej fistuly ( A / RES / 67/147 )
http://www.un.org/en/events/endfistuladay
29. mája
Medzinárodný deň mierových síl OSN
( A / RES / 57/129 )
http://www.un.org/en/events/peacekeepersday/
31. mája
Svetový deň bez tabaku
[WHO] ( rezolúcia WHA 42.19 )
https://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2018/en


JÚN


1. júna

Globálny deň rodičov
( A / RES / 66/292 )
http://www.un.org/en/events/parentsday/index.shtml
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/292
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/292
3. júna
Svetový deň bicyklov

( A / RES / 72/272 )
https://undocs.org/A/RES/72/272
http://www.un.org/en/events/bicycleday
4. júna
Medzinárodný deň nevinných detí, obete agresie

( A / RES / ES-7/8 )
http://www.un.org/en/events/childvictimday
5. júna
Svetový deň životného prostredia

( A / RES / 2994 (XXVII) )

5. júna
Medzinárodný deň boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu
 ( A / RES / 72/72 )
http://www.un.org/en/events/illegalfishingday/
6. júna
Deň ruského jazyka
(rusky)
http://www.un.org/ru/events/russianlanguageday/
7. júna
Svetový deň bezpečnosti potravín

 ( A / RES / 73/250 )
https://www.un.org/en/events/foodsafetyday/
http://www.un.org/en/events/safeworkday/index.shtml
8. júna
Svetový deň oceánov

( A / RES / 63/111 )
http://www.un.org/en/events/oceansday/
http://www.un.org/en/events/oceansday/
12. júna
Svetový deň boja proti detskej práci

http://www.un.org/en/events/childlabourday/
http://www.un.org/en/events/childlabourday/

13. jún
Medzinárodný deň povedomia o albinizme

( A / RES / 69/170 )
http://www.un.org/en/events/albinismday/
14. júna
Svetový deň darcov krvi

[WHO] ( rezolúcia WHA 58.13 )
https://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2018
https://www.who.int/bloodsafety/WHA58_13-en.pdf?ua=1

15. júna
Svetový deň povedomia o zneužívaní starších

 ( A / RES / 66/127 )
http://www.un.org/en/events/elderabuse/
http://www.un.org/en/events/elderabuse/

16. júna
Medzinárodný deň vysielania rodinných príjmov

( A / RES / 72/281 , GC 38 / rezolúcia 189 )
http://www.un.org/en/events/family-remittances-day/
17. júna

Svetový deň boja proti dezertifikácii a suchu
http://www.un.org/en/events/desertificationday/Svetový deň boja proti dezertifikácii a suchu
( A / RES / 49/115 )  
17.junhttp://www.un.org/en/events/desertificationday/
18. júna
Deň udržateľnejgastronómie
( A / RES / 71/246 )
http://www.un.org/en/events/sustainablegastronomy/
http://www.un.org/en/events/sustainablegastronomy/
19. júna
Medzinárodný deň na odstránenie sexuálneho násilia v konflikte
( A / RES / 69/293 )
http://www.un.org/en/events/elimination-of-sexual-violence-in-conflict/index.shtml
20. júna
Svetový deň utečencov

 ( A / RES / 55/76 )
http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/189
21. jún
Medzinárodný deň jogy

( A / RES / 69/131 )

23. júna
Deň verejnej služby Organizácie Spojených národov
( A / RES / 57/277 )
http://www.un.org/en/events/widowsday/
http://www.un.org/en/events/publicserviceday/
23. júna
Medzinárodný deň vdov

( A / RES / 65/189 )
http://www.un.org/en/events/publicserviceday/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/189
25. júna
Deň námorníka

 [IMO] ( STCW / CONF.2 / DC.4 )
http://www.imo.org/en/About/Events/dayoftheseafarer/Pages/Day-of-the-Seafarer-2018.aspx
26. júna
Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nedovolenému obchodovaniu s ľuďmi

 ( A / RES / 42/112 )
http://www.un.org/en/events/drugabuseday/
26. júna
Medzinárodný deň OSN na podporu obetí mučenia
( A / )
http://www.un.org/en/events/torturevictimsday/
27. júna
Deň mikropodnikov, malých a stredných podnikov
( A / 71/279 )
http://www.un.org/en/events/smallbusinessday/
29. júna
Medzinárodný deň trópov

( A / RES / 70/267 )
http://www.un.org/en/events/tropicsday/
30. júna
Medzinárodný deň asteroidov
( A / RES / 71/90 )
http://www.un.org/en/events/asteroidday/
30. júna
Medzinárodný deň parlamentarizmu

 ( A / RES / 72/278 )
http://www.un.org/en/events/parliamentarismday/index.shtml 
http://www.un.org/en/events/parliamentarismday/index.shtmlJÚL


6. júla (prvá sobota v júli)
Medzinárodný deň družstiev
( A / RES / 47/90 )
http://www.un.org/en/events/cooperativesday/

11. júla
Svetový deň populácie

(rozhodnutie UNDP 89/46 15, A / RES / 45/216)
http://www.un.org/en/events/populationday/
15. júla
Svetový deň zručností mládeže

( A / RES / 69/145 )
http://www.un.org/en/events/youthskillsday/
18. júla
Nelson Mandela Medzinárodný deň
( A / RES / 64/13 )
http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/
http://www.un.org/en/events/mandeladay/

28. júla
Svetový deň hepatitídy
[WHO]
https://www.who.int/who-campaigns/world-hepatitis-day/2018
https://www.who.int/who-campaigns/world-hepatitis-day/2018
30. júla
Medzinárodný deň priateľstva
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/275MEdzinárodný deň priateľstva   
( A / RES / 65/275 )

30. júla
Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi
( A / RES / 68/192 )
http://www.un.org/en/events/friendshipday/
http://www.un.org/en/events/friendshipday/
http://www.un.org/en/events/humantrafficking/index.shtml
https://mobile.twitter.com/search?f=tweets&q=%23endhumantrafficking&src=typd


AUGUST


9. augusta
Medzinárodný deň domorodého obyvateľstva sveta
( A / RES / 49/214 )
http://www.un.org/en/events/indigenousday/
12. augusta
Medzinárodný deň mládeže

( A / RES / 54/120 )
http://www.un.org/en/events/youthday/
19. augusta
Svetový humanitárny deň
( A / RES / 63/139 )
http://www.un.org/en/events/humanitarianday
21. augusta
Medzinárodný deň spomienky a pocty obetiam terorizmu
( A / )
http://www.un.org/en/events/victimsofterrorismday
http://www.un.org/en/counterterrorism


23. augusta
Medzinárodný deň spomienky na obchod s otrokmi a ich zrušenie
[UNESCO]
( 29 C / rezolúcia č. 40 )
https://en.unesco.org/commemorations/slavetraderemembranceday
29. augusta
Medzinárodný deň proti jadrovým testom

 ( A / RES / 64/35 )
http://www.un.org/en/events/againstnucleartestsday
30. augusta
Medzinárodný deň obetí nútených zmiznutí
( A / RES / 65/209 )
http://www.un.org/en/events/disappearancesday
Vhttps://www.youtube.com/watch?v=PAY2R-gyruwSEPTEMBER


5. septembra
Medzinárodný deň charity
( A / RES / 67/105 )
https://www.youtube.com/watch?v=PAY2R-gyruw
8. septembra
Deň medzinárodnej gramotnosti

 (UNESCO 14 C / rezolúcia 1.441 )
http://www.un.org/en/events/literacyday
1
0. septembra
Svetový deň predchádzania samovraždám [WHO]
https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/wspd/en
12. septembra
Deň Organizácie Spojených národov pre spoluprácu juh-juh

( A / RES / 58/220 )
http://www.un.org/en/events/southcooperationday


15. septembraInternational Day of Democracy
1
5 September
Medzinárodný deň demokracie
( A / RES / 62/7 )
http://www.un.org/en/events/democracyday/
16. septembra
Medzinárodný deň na ochranu ozónovej vrstvy
( A / RES / 49/114 )
http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/
http://www.un.org/en/events/ozoneday/
21. september
Medzinárodný deň pokoja
( A / RES / 36/67 ) ( A / RES / 55/282 )
http://www.un.org/en/events/peaceday/
http://www.un.org/en/events/peaceday
23. september
Medzinárodný deň znakových jazykov
( A / RES / 72/161 )
http://www.un.org/en/events/signlanguagesday/
http://wfdeaf.org/news/theme-for-international-day-of-sign-languages-and-international-week-of-the-deaf-2018   

26. septembra
Medzinárodný deň na úplné odstránenie jadrových zbraní
( A / RES / 68/32 )

26. septembra (posledný štvrtok v septembri)
Svetový deň námorníctva
(IMCO / C XXXVIII / 21)
http://www.un.org/en/events/nuclearweaponelimination
http://www.un.org/en/events/nuclearweaponelimination
http://www.un.org/en/events/tourismday/
28. septembra
Medzinárodný deň všeobecného prístupu k informáciám

[UNESCO] ( 38 C / 70 )
27. septembra
Svetový deň cestovného ruchu
http://www.un.org/en/events/maritimeday/
http://www.imo.org/en/About/Events/WorldMaritimeDay/Pages/WMD-2018.aspx
https://www.who.int/rabies/WRD_landing_page/en/
28. septembra
Svetový deň proti besnote [WHO]
https://en.unesco.org/commemorations/accesstoinformationday
https://en.unesco.org/commemorations/accesstoinformationday
https://www.who.int/rabies/WRD_landing_page/en/
30. septembra
Medzinárodný deň prekladu
( A / RES / 71/288 )
http://www.un.org/en/events/translationday/index.shtml


OKTÓBER


1. októbra
Medzinárodný deň starších osôb

( A / RES / 45/106 )
http://www.un.org/en/events/olderpersonsday/
2. októbra
Medzinárodný deň nenásilia

( A / RES / 61/271 )
http://www.un.org/en/events/nonviolenceday/index.shtml
5. októbra
5 OCTOBER
Svetový deň učiteľov [UNESCO]
( 27 C / INF.7 )
https://en.unesco.org/commemorations/worldteachersday
7. októbra (prvý pondelok v októbri)
Svetový deň habitatu
 ( A / RES / 40/202 A )
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/40/202
http://www.un.org/en/events/habitatday/

8.10.
http://www.un.org/en/events/postday/
9. októbra
Svetový deň príspevkov

(UPU / 1969 / Res.C.11)
9.10.
http://www.un.org/en/events/postday/
10. októbra
Svetový deň duševného zdravia [WHO]

https://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/en
11. októbra
Medzinárodný deň dievčatka
( A / RES / 66/170 )
http://www.un.org/en/events/girlchild/
http://www.un.org/en/events/girlchild/
12. októbra (druhá sobota v októbri)
Svetový deň migrujúcich vtákov
[UNEP]
http://www.worldmigratorybirdday.org/en

http://www.worldmigratorybirdday.org/en
13. októbra
Medzinárodný deň znižovania katastrof

( A / RES / 64/200 )
http://www.un.org/en/events/disasterreductionday/
15. októbra
Medzinárodný deň vidieckych žien

( A / RES / 62/136 )
http://www.un.org/en/events/ruralwomenday/
16. októbra
Svetový deň výživy
[FAO] ( A / RES / 35/70 )
http://www.fao.org/world-food-day
17. októbra
Medzinárodný deň na odstránenie chudoby

( A / RES / 47/196 )
http://www.un.org/en/events/povertyday/
20. október (každých päť rokov, počnúc rokom 2010)
Svetový štatistický deň
( A / RES / 69/282 )
http://www.un.org/en/events/statisticsday/
24. októbra
Deň Organizácie Spojených národov

( A / RES / 168 (II ); A / RES / 2782 (XXVI) )
http://www.un.org/en/events/devinfoday/
24. októbra
Deň rozvojového sveta

( A / RES / 3038 (XXVII) )
http://www.un.org/en/events/unday/
http://www.un.org/en/events/devinfoday/
27. októbra
Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

( UNESCO 33 / C / rezolúcia 53 )
http://www.un.org/en/events/audiovisualday/
http://www.un.org/en/events/audiovisualday/
31. októbra
Deň svetových miest

( A / RES / 68/239 )
http://www.un.org/en/events/citiesday/index.shtml
https://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2018
http://www.un.org/en/events/refugeeday/
https://unhabitat.org/wcd-2018/

OKTÓBER

1.October World Habitat Day2018
https://unhabitat.org/whd-2018/
https://www.unv.org/our-campaigns/international-volunteer-day-2018
https://www.icj-cij.org/fr/communiques-de-presse
https://www.icj-cij.org/fr/liste-de-diffusion
https://www.icj-cij.org/fr/services-aux-medias
https://www.icj-cij.org/fr/accreditation
https://www.icj-cij.org/fr/espace-presse/questions-frequemment-posees


 

 

 


NOVEMBER


2. novembra
Medzinárodný deň na ukončenie beztrestnosti za trestné činy proti novinárom
( A / RES / 68/163 )
http://www.un.org/en/events/journalists/
3.11.http://www.un.org/en/events/tsunamiday/
5. novembra
Svetový deň povedomia o cunami
 ( A / RES / 70/203 )
http://www.un.org/en/events/tsunamiday/
6. novembra
Medzinárodný deň prevencie využívania životného prostredia vo vojne a ozbrojených konfliktoch

( A / RES / 56/4 )
http://www.un.org/en/events/environmentconflictday/
10. novembra
Svetový deň vedy o mieri a rozvoji
( UNESCO 31 C / rezolúcia 20 )
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/225
http://www.un.org/en/events/scienceday/
14. novembra
Svetový deň diabetu

 ( A / RES / 61/225 )
http://www.un.org/en/events/diabetesday/
16. novembra
Medzinárodný deň tolerancie

 ( UNESCO 28 C / rezolúcia 5.61 , A / RES / 51/95 )
http://www.un.org/en/events/toleranceday/
17. novembra (tretia nedeľa v novembri)
Svetový deň spomienok na obete cestnej premávky

( A / RES / 60/5 )
http://www.un.org/en/events/trafficvictimsday/
1
9. novembra
Svetový deň toalety

( A / RES / 67/291 )
http://www.un.org/en/events/toiletday/
20. novembra
Deň industrializácie v Afrike

( A / RES / 44/237 )
http://www.un.org/en/events/childrenday/
20. novembra
Deň všeobecného dieťaťa

( A / RES / 836 (IX) )
http://www.un.org/en/events/philosophyday/
http://www.un.org/en/events/childrenday/
21. novembra
Svetový deň televízie

( A / RES / 51/205 )
http://www.un.org/en/events/televisionday/
https://mobile.twitter.com/UN/media?lang=en
https://www.unmultimedia.org/tv/unia/
http://webtv.un.org/
21. november (tretí štvrtok v novembri)
Deň svetovej filozofie

( UNESCO 33 C / rezolúcia 37 )

25. novembra
Medzinárodný deň na odstránenie násilia páchaného na ženách

( A / RES / 54/134 )
http://www.un.org/en/events/endviolenceday
29. novembra
Medzinárodný deň solidarity s palestínskym ľudom

( A / RES / 32 / 40B )
http://www.un.org/en/events/palestinianday/index.shtml
30. novembra
Deň spomienky na všetky obete chemického boja

( OPCW C-20 / DEC.10 )
http://www.un.org/en/events/chemwarfareday

 


DECEMBER


1. decembra
Svetový deň AIDS
http://www.un.org/en/events/aidsday/
2. decembra
Medzinárodný deň na zrušenie otroctva

( A / RES / 317 (IV) )
http://www.un.org/en/events/slaveryabolitionday
3. decembra
Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím
( A / RES / 47/3 )
http://www.un.org/en/events/disabilitiesday
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/

5. decembra
Medzinárodný deň dobrovoľníkov pre hospodársky a sociálny rozvoj

( A / RES / 40/212 )
http://www.un.org/en/events/volunteerday/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/232
5. decembra
Svetový deň pôdy
( A / RES / 68/232 )
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/232
https://www.unv.org/our-campaigns/international-volunteer-day-2018
7. decembra
Deň medzinárodného civilného letectva

( A / RES / 51/33 )

9. december
Medzinárodný deň spomienky a dôstojnosti obetí trestného činu genocídy a predchádzania tejto trestnej činnosti 

( A / RES / 69/323 )
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/58 4
9. december
Medzinárodný deň boja proti korupcii

( A / RES / 58/4 )
http://www.un.org/en/events/genocidepreventionday/
10. decembra
Deň ľudských práv
 ( A / RES / 423 (V) )
http://www.un.org/en/events/humanrightsday/
http://www.un.org/en/events/humanrightsday/
11. decembra
Deň medzinárodných hôr
( A / )
http://www.un.org/en/events/mountainday/
12. decembra
Medzinárodný deň neutrality

( A / RES / 71/275 )
http://www.un.org/en/events/neutralityday/
12. decembra
Medzinárodný deň celosvetového pokrytia zdravia
( A / RES / 72/138 )
http://www.un.org/en/events/universal-health-coverage/
18. decembra
Deň medzinárodných migrantov
( A / RES / 55/93 )

18. decembra
Deň arabského jazyka
(arabčina)
http://www.un.org/en/events/migrantsday
http://www.un.org/en/events/migrantsday
20. decembra
Medzinárodný deň ľudskej solidarity

( A / RES / 60/209 )
http://www.un.org/en/events/humansolidarityday
https://www.icj-cij.org
https://www.icj-cij.org/fr
https://unhabitat.org/whd-2018/

  

Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian
http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk

Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu
y Cezmín Slovakia http://cezmin.wz.