wz


330 DIVISION  SLOVAK REPUBLIC (SK) - lokátor JN98CO

Stránka je vytvorená pre Internet Explorer 4.0 a viac a Mozilla Firefox 2.0. Rozlíšenie: 1280 x 1024.
[Späť | Obnoviť | Dopredu]

10.3.2012 - sobota

PREDČASNÉ
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2012

 

SMER

Predvolebný program: SMER - sociálna demokracia
Red Dom Tento program vychádza z doterajších skúseností a výsledkov pri výkone vládnej moci vykonávanej v záujme občanov, ktorí dávajú predstaviteľom štátu mandát. Základným východiskom činnosti vlády s výrazným postavením strany SMER – sociálna demokracia bude eliminovať vplyvy krízy a zabezpečiť jednotu ekonomického, sociálneho, politického a environmentálneho rozvoja Slovenska.
Slovensko si nemôže v súčasnej situácii dovoliť ďalší pokus o vládnu koalíciu, ktorá bude nestabilná. Bez stability nie je šanca zvládnuť súčasné turbulentné vonkajšie prostredie. Na nestabilitu vládnej moci doplatia všetci, každý občan Slovenskej republiky. Stabilita vládnej koalície vytvára nevyhnutné podmienky na zvýšenie a stabilizovanie istôt v živote občanov.
Stabilná vládna moc môže byť len taká, ktorá má kvalifikované a praxou potvrdené schopnosti, má dôveru u občanov. Dôvera u občanov musí byť založená na demokratickom a humánnom prístupe k trvalo udržateľnej kvalite života a je garantom sociálnej, hospodárskej a ekologickej stability nevyhnutnej pre istotu v živote občanov. To vytvára podmienky na vnímanie Slovenskej republiky ako dôveryhodného partnera v Európskej únii, ale aj vo svete.
Obsah programového zamerania strany SMER - sociálna demokracia:
1.Spoločenská stabilita a istoty pre ľudí
2.Posilnenie postavenia Slovenskej republiky v Európskej únii a vo svete
3.Hospodársky a trvalo udržateľný rozvoj Slovenska
4.Úloha štátu a verejného sektora
5.Znalostná spoločnosť a vzdelávanie
6.Kvalita života ako výsledok súdržnej spoločnosti
7.Rozvoj regiónov Slovenska

 

Výsledky volieb z okresu Topoľčany

 Zoznam členov delegovaných do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR, konaných 10.3.2012
v Horných Chlebanoch

Delegovaní členovia okrskovej volebnej komisie:
Borisová Helena Horné Chlebany - KDH
Bošanský Július, Nitrianska Streda KSS
Gulík Peter, Bc. Topoľčany SF
Jakubíková Mária Topoľčany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
Juríková Viera Horné Chebany SOSKA
Kubičková Veronika Dolné Chlebany MOST HÍD
Kúdelová Mária Horné Chlebany SDĽ
Novotná Alžbeta Krušovce SNS
Ladická Michaela Horné Chlebany SMER-SD
Šatková Emília Horné Chlebany NAS
Šupová Mária Krušovce Sloboda a solidarita
Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie: Guliková Zdenka Topoľčany

SMER

Voľby

A bolo veselo...

Anketa z októbra 2011
Viac: 17.10.2011
Viac: 25.10.2011

Komunálne voľby 2006

 

KANDIDÁTKA KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2006

hlasovací lístok pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Horných Chlebanoch 2. decembra 2006 - Volebný obvod sídlo 1. - Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov

Kandidáti

Kandidáti na starostu:
1. Jozef Ladicky Ing., 5O r., ekonóm, nezávislý
2. Ján Mašír. Bc. 43 r., starosta obce, nezávislý

Kandidáti - poslanci
Peter Boris. Bc. 41 r., výpravca, nezávislý kandidát
Ľudmila Dúcka, 48 r., invalidná dôchodkyňa, nezávislá kandidátka
Helena Gálisová, 70 r., dôchodkyňa, KDH
Ján Káčer, 65 r., podnikateľ. KDH
Jozef Kmotorka, 37 r., informátor, nezávislý kandidát
Ján Mašír, Bc., 43 r., starosta obce, nezávislý kandidát
Mária Novotná. 48 r., chemička. ĽS-HZDS
Milan Novotný, 36 r., zámočník, ĽS-HZDS
Štefánia Paulenová, 56 r., technicko-hospodárska pracovníčka, ĽS-HZDS
Rastislav Šatka, JUDr., 33 r„ štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
Milan Švec, 52 r. klampiar. ĽS-H/DS
Vladimír Tvrdík. 55 r., elektrikár, ĽS-HZDS

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB z 2. 12. 2006

Starostom obce bol voličmi zvolený počtom 139 hlasov Bc.Ján MAŠÍR
(Ing. Jozef Ladický mal 64 hl.)

5 poslancov pre budúce volebné obdobie:

Káčer Ján 101 hl.
Paulenová Štefánia 101 hl.
Gálisová Helena 100 hl.
JuDr.Šatka Rastislav 99 hl.
Bc.Boris Peter 96 hl.

2003

Dňa 3. 1. 2003 povedal pred spoluobčanmi svoj záväzný sľub

novozvolený pán starosta obce Bc.Ján M a š í r

Na foto: Zľava: Gálisová Helena (bývalá starostka), Bc. Mašír Ján (súčasný starosta obce), členovia Obecného zastupiteľstva: Juríková Viera, Balátová Ľudmila, Záhumenský Jozef a Borisová Helena.

Takisto z úst prítomných zvolených poslancov sme počuli „Sľub poslanca“
Gálisová Helena
Juríková Viera
Balátová Ľudmila
Borisová Helena
Záhumenský Jozef

Po zložení sľubu a podpísaní pani starostka Gálisová Helena (starostkou bola počas troch volebných období 1989-2002) odovzdala insígnie novozvolenému starostovi, ktorý sa ujal vedenia nielen verejnej schôdze, ale hlavne riadenia obecných záležitostí. Nasledovalo poďakovanie občanom, voličom za dôveru a oboznámil ich so svojim programom.
Zriadené sú komisie OcÚ:
kultúrno-spoločenská:
Juríková Viera
sociálna a pre verejný poriadok: Borisová Helena
ekonomická, hospodárska a starostlivosť o kultúrne pamiatky: Balátová Ľudmila
šport a práce s mládežou: Záhumenský Jozef
stavebná, životné prostredie a pozemková reforma KU: Gálisová Helena.

Odkazy na moje weby
  
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
   Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
   Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
  Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
     Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
  Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.com
   Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
   Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
   Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
  
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
    
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
  
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
  
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
  
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
   Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
   Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
   Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
   Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
   
Príroda: http://agika.szm.com 
   
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
  
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
   Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz 
  
 Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz 
   Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
  
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
  Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
  
Späť | Dopredu

Design by Cezmín Slovakia Web: http://cezmin.wz.cz