wz

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.
[Späť |Dopredu]


VOĽBY 1989 - 2010

 

Starosta obce:
pán Ing. Jozef L A D I C K Ý

Kontakt:
Obecný úrad
Horné Chlebany
956 31 Krušovce

Tel.: 038/ 5300234
E-mail na OcÚ Horné Chlebany:
ocu(bodka)hornechlebany(zavináč)mail(bodka)t-com(bodka)sk

2010

Voľby do OZ Horné Chlebany 2010
Poslanci:
Stefánia Paulenová
Helena Gálisová
Ing. Michal Jaško
Štefan Kúdela
Vladimír Kmotorka

Za starostu obce bol zvolený Ing. Jozef Ladický

Voľby do OZ Horné Chlebany 2006
Poslanci:

Gálisová Helena
Novotná Mária
Boris Peter
JUDr Rastislav Šatka

Štefánia Paulenová, bola zvolená za zástupkyňu starostu

Za starostu obce bol zvolený Bc.Ján Mašír

Ján Káčer st. a Jezef Kmotorka odmietli zložiť sľub poslanca

Zriadenie komisií
Poslanci OZ zriadili tieto komisie:


Kultúrno-spoločenská a sociálna
predseda:
Štefánia Paulenová
členovia:
Juríková Viera,
Balátová Ľudmila, st.,
Mikulášová Katarína,
Rajnohová Irena

verejný poriadok a riešenie sťažností
predseda:
JUDr. Rastislav Šatka
členovia:
Gálisová Helena,
Jaško Štefan

Ekonomická, plánovacia a starostlivosť o kultúrne pamiatky
predseda:
Bc. Peter Boris
členovia:
Mária Novotná,
Helena Gálisová

Stavebná a životné prostredie
predseda:
Helena Gálisová
členovia:
JUDr. Šatka Rastislav,
Novotný Milan

Šport a práca s mládežou
predseda:
Mária Novotná
členovia:
Kúdela Štefan,
Bc. Juríková Martina,
Jaško Michal

Starosta obce Ing.Ján M A Š Í R pre volebné obdobie 2002-2010

2003

03. januára 2003
Novozvolený starosta obce Mašír Ján, Bc zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Poslanci:
Balátová Ľudmila
Borisová Helena
Gálisová Helena
Juríková Viera
Záhumenský Jozef

Zloženie jednotlivých komisií

Sociálna a poriadková:

predseda: Borisová Helena
členovia: Vražba Eduard,
Jakubíková Helena

Šport a práca s mládežou
predseda:
Jozef Záhumenský ml.
členovia:
Kúdela Štefan,
Káèer Ján,
Oravec Roman

Kultúrna
Predseda:
Juríková Viera
členovia:
Ján Medo,
Zuzana Kúdelová,
Rajnohová Irena

Finančná
predseda:
Balátová Ľudmila ml.
členovia:
Ďatelinková Margita,
Juríková Martina

Stavebná a ŽP
predseda:
Helena Gálisová
členovia:
Adolf Medo,
Kúdelová Mária,
Ing. Kubráňová Martina

2002

Komunálne voľby 2002

Voľby do OZ Horné Chlebany
poslanci:

Gálisová Helena, ktorá sa stala zástupkyňou starostu
Juríková Viera
Balátová Ľudmila
Borisová Helena
Záhumenský Jozef

Za starostu obce bol zvolený Bc. Ján Mašír

Kontrolórka p. Novotná Mária predložila Správu o kontrole účtovania a vedenia pokladne za rok 2002.

V sále KD bola slúžená prvý krát polnočná sv. omša za občanov obce o čo sa zaslúžil novozvolený starosta.

Starostka obce pani Helena G á L I S O V Á (1989-2002)

1989 - 2002

Komisie pri OcU Horné Chlebany vo volebnom období 1998 – 2002

Finančno – ekonomická a správy obecného majetku:
predseda: Ján Mašír
člen: Helena Borisová
Jozef Kmotorka

Sociálnych vecí a ochrana verejného poriadku:
predseda: Borisová Helena
člen: Ján Mašír
Mária Kúdelová

Šport a práca s mládežou:
predseda: Vladimír Kmotoeka.
člen: Vladimír Tvrdík
Ing. Jozef Ladický
Viera Juríková

Kultúrny a vzdelávania:
Predseda: Juríková Viera
člen: Zuzana Kúdelová
Mgr. Monika Klamárová

Stavebná a ochrany ŽP:
predseda: Vladimír Tvrdík
členovia: Ing. Karol Vražba
Helena Jakubíková
Jozef Kmotorka.

Mapa Chlebian: http://www.tic.sk/horne-chlebany-okres-topolcany.html

Odkazy na moje weby
  
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
   Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
   Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
  Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
     Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
  Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.com
   Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
   Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
   Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
  
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
    
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
  
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
  
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
  
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
   Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
   Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
   Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
   Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
   
Príroda: http://agika.szm.com 
   
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
  
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
   Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz 
  
 Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz 
   Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
  
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
  Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
  
Späť | Dopredu


[Späť | Dopredu]
Design by Cezmín Horné Chlebany Slovakia 2010 http://cezmin.wz.sk