wz

Totalitní světovláda

 MANIPULACE VEŘEJNÝM MÍNĚNÍM

 Veřejné mínění, to je ta největší a přitom nejsnáze dosažitelná zbraň přicházející světovlády. Již jsme si říkali o tom, jak vlády uměle regulují a manipulují veřejným míněním pro svůj prospěch a pro šíření propagandy globalizace.

Od podplácení novinářů, přes výhružky, vydírání, samotné ovládání médií, až po oblasti skrytých manipulací – pomocí drog, plynů, elektromagnetických vln, prostřednictvím televize, hypnotické sugesce atd… Tyto praktiky se dějí bez ohledu na státní režim všude a s jediným cílem - ovládnout veřejné mínění a získat slepou podporu veřejnosti i pro ty nejzvrácenější projekty.

Vlády světa vynakládají obrovské sumy za vytvoření pozitivního obrazu svých praktik a snad ještě větší sumy za maskování svých chyb, podvodů a zločinů proti lidskosti.

Americká tajná služba CIA zřídila v Londýně roku 1966 tzv. ,,Forum World Features,,. Ta dodávala 150. novinářům v 50. zemích světa články, které musely být otisknuty, a které manipulovaly veřejným míněním podle potřeb vlády USA. V roce 1977 odjistil Carl Bernstein /proslavený svojí úlohou při odhalení aféry Watergate/ další časovanou bombu, když oficiálně prohlásil, že více než 400 amerických novinářů tajně spolupracuje s tajnou vládní CIA. Tato tajná úmluva existovala již od roku 1952. Bernstein odhalil, že CIA sama infiltrovala do největších amerických médií své speciálně vyškolené žurnalisty. Tato tvrzení byla dalším vyšetřováním plně potvrzena. Největší a nejserióznější deník USA – New York Times, krátce po Bernsteinově odhalení roku 1977, na svých stránkách přiznal, že vládní CIA opravdu podvrací média a těchto tajných operací se účastní více než 800 zpravodajských a informačních organizací a jednotlivců. New York Times dále přiznal, že CIA ,,vlastní,, přes 50 předních zahraničních médií. Tajná vládní operace pro ovlivňování hlavních sdělovacích prostředků nesla název ,,MOCKINGBIRD,, a byla pod patronací CIA.

Prokázalo se, že ideál občanů o tom, že tisk je svobodným a demokratickým kontrolorem vlády a práva v zemi, se ukázal jako naprosto znásilněný. Když se celá aféra o vládním podplácení, vyhrožování a ovládání tisku dostalo až před Senát USA, vyšetřovatelé senátního výboru započali rozsáhlé vyšetřování o účasti vlády a CIA na manipulaci s médii. Jenže i tato demokratická pojistka selhala, protože CIA zajistila zastavení dalšího vyšetřování svých zločinů. Zpráva vyšetřovacího senátního výboru pak byla úplně pohřbena.

Podle oficiálních zdrojů plnilo za dobu 1950-1975 přes 400 amerických novinářů úkoly CIA. Už v roce 1976 bylo pod kontrolou CIA 200 deníků a periodik a 30 tiskových služeb a informačních agentur, 20 rozhlasových a televizních společností a 25 knižních vydavatelství. V dubnu 1978 prezident USA, Jimmy Carter, vytvořil tzv. Správu mezinárodních vztahů. V rukou tohoto prezidentského úřadu bylo soustředěno tajné řízení a manipulace tisku, rozhlasu a televize, filmů, výstav, dokonce celý systém vzdělávání zahraničních studentů a dalších informačních orgánů. Rozpočet tohoto totalitního cenzurního orgánu vlády USA jen za rok 1980 činil přes 432 milionů dolarů. Tento úřad zaměstnával 9.000 osob.

Tajná vládní CIA má takovou moc, že si dokáže zaplatit jakákoliv zvěrstva pro šíření svých ideálů, dokáže si zaplatit i zastavení vyšetřování v Senátu a také schválení naprosto zvrácených zákonů. Desítky médií vlastní přímo CIA, v dalších figurují její agenti nebo jsou vázány úplatky nebo vydíráním spolupracovat. Toto vše nebyla výsada pouze období ,,Studené války,,. V roce 1992 vyplavala na povrch utajená zpráva CIA, která odhalovala, že CIA udržuje nadále styky s předními tiskovými a zpravodajskými agenturami ve světě a cenzuruje nevyhovující informace, aby naopak vkládala před naše oči zvrácenou propagandu. V roce 1996 uvedl bývalý ředitel operací CIA, James Lilly, při výslechu pro americký senátní výbor, že schůzky mezi představiteli CIA a pracovníky médií zůstávají i nadále běžnou praxí.

Už v roce 1953 veřejně prohlásil bývalý šéf největších a nejserióznějších amerických novin New York Times ohromující fakta. Prohlásil: ,, V současnosti v Americe neexistuje nezávislý tisk. Víte to vy, vím to i já. Ani jeden z vás se neopováží napsat svůj upřímný a pravdivý názor, a když ho napíšete, víte předem, že se to neobjeví v tisku. Já jsem týdně placený za to, abych svůj upřímný názor nedával na papír. Vy jste placení za to samé a každý z vás, kdo by byl tak hloupý, aby psal svoje upřímné názory, byl by na ulici a hledal si jinou práci. Kdybych já dovolil, aby se moje upřímné pravdivé názory objevily v novinách, tak bych si do 24. hodin ztratil zaměstnání. Úlohou novináře je zničit pravdu, dokonale klamat, překrucovat, plazit se před vládou a prodat jeho stát a jeho rasu za jeho denní chléb. Vy to víte a já to vím. Co je to za hloupost připíjet si na nezávislý tisk ? My jsme nástroje a otroci bohatých lidí za oponou… Naše talenty, naše schopnosti a naše životy, to všechno vlastní jiní lidé. My jsme jen intelektuální prostitutky.‘‘ Tolik slova exšéfa nejznámějších novin světa.

Zajímavá jsou i fakta z Německa. Už počátkem 80. let měla CIA pod kontrolou 90 procent celostátních deníků v Západním Německu a 70 procent místních listů v Západním Berlíně. CIA totiž kontrolovala koncern Axela Cäsara Springera, který vydával noviny a časopisy v celkovém nákladu 15 milionů výtisků. V polovině června 1982 odhalil americký magazín The Nation, že Springerův koncern, který ovládá 90 procent celostátních deníků v zemi, dostal už na začátku 50. let finanční podporu od CIA ve výši 7 milionů dolarů na vybudování svého rozsáhlého tiskového impéria v zemi, které bude poté sloužit americkým geopolitickým zájmům a ovládat v podstatě veškeré veřejné mínění v Německu.

Přitom je to právě USA, která při každé nezákonné invazi své země do bezbranných končin světa v prvé řadě napadá média dané země – od tisku, přes rozhlas, až po televizi a všechny nevyhovující likviduje, aby zbývajícími poté šířila svoji vlastní propagandu. Například z 19. na 20. prosince 1989 při americkém přepadení Panamy /které už 29.12.1989, jen 9 dní poté, Valné shromáždění OSN odsoudilo jako nezákonné/ - USA okamžitě v Panamě zrušily a zakázaly noviny a rozhlasové stanice, které tuto jejich nelegální brutální invazi právem odsuzovaly. Američané zde bezdůvodně pozabíjeli kolem 5000 nevinných panamských civilistů a s předem připravenými seznamy pozatýkali a bez soudu věznili dalších 7000 občanů, ze kterých je dodnes mnoho nezvěstných. USA taktiku zneškodnění a ovládnutí zahraničních médií v krizových situacích nehodlá v žádném případě opustit. Kromě násilných projevů /viz.Panama/ uchvacují média i ,,sametově,, za oponou /viz.Srbsko/. Vojenská strategie 21. století, tak, jak ji představilo velení americké armády, počítá do budoucna i s technologiemi, které jsou přímo určené na likvidaci ,,nepřátelských,, médií – tisku, rozhlasu a televize. Takže ani do budoucna nemůžeme mnoho sázet na kartu svobodných informací, pravdy a demokracie. Ale manipulace s médii a veřejným míněním vidíme takřka všude, kde potřebuje vláda skrýt své zločiny a nebo propagovat svoji zvrácenou politiku, kterou by jinak nikdo neposlouchal.

Vláda USA a tajná CIA disponují obrovskými finančními rozpočty, které jsou určeny ať už k násilnému nebo korupčnímu získání veškerých médií, rozhodujících o tom, co si veřejnost myslí, na svoji stranu. Vláda se tak stává jediným patentem na ,,pravdu,,. Důkazem je i následující případ z Texasu v USA. Když byl do jisté rozhlasové stanice v Texasu pozván George Hunt, aby hovořil na téma světová finanční globalizace a její zločiny, krátce po odvysílání obdržel ředitel této rozhlasové stanice výhružný telefonát, aby nebyl George Hunt již nikdy vpuštěn do éteru nebo bude mít rádio problémy. Ředitel však neohroženě pozval Hunta do vysílání opět následující týden. Třetí týden byla celá stanice koupena za Rockefellerovy peníze /světový bankéř a chartista světovlády/ a začala hrát mexickou hardrockovou muziku.

Po celém ,,demokratickém,, světě jsou zakazovány, likvidovány a umlčovány média, která hovoří pravdu a nebojí se kritizovat vládu. Přímo před očima tak bylo zlikvidováno hned po revoluci r. 1989 až do dnešních dnů v naší zemi velké množství novin a časopisů, které ač nebyly extrémistické, byly z nátlaku vlády zlikvidovány. Byly umlčeny jen pro své názory na politické či společenské dění v zemi, jen pro odlišný názor, pro který by mělo být v demokracii významné místo.

Místo toho však pornografické časopisy vládě zřejmě nevadí. Jejich vydávání schvaluje dokonce samotné Ministerstvo kultury ČR, jak si můžete ověřit v záhlaví všech těchto odporných mediálních svinstev. A přesně to vypovídá o skutečné ,,kulturnosti,, naší demokracie. To je ta vládou kulturně uznávaná hodnota – pornografie, sexuální úchylky, sexuální násilí, vše mnohdy až protiprávní dle § 205 Trestního zákona. Jenže ,,kulturnost,, naší slepé demokracie se snaží eliminovat pouze politicky a názorově nevyhovující, byť legální a pro demokracii tolik potřebné opoziční noviny a časopisy. Již tolik jich muselo ukončit svoji vydavatelskou činnost…

,,Kdo začíná pornografií, končí u Osvětimi.‘‘

J.P. Sartre

Zatímco vládní sekce ČR – Ministerstvo kultury schvaluje pornografické časopisy, jiná, daleko skrytější sekce vlády zřejmě bere násilným útokem zbytky demokracie na stránkách opozičních novin. Vzpomeňme na případ Necenzurovaných novin a zkuste si ho sami souvislostmi zařadit….

Dne 21. října 1995 byla profesionálně vyloupena redakce Necenzurovaných novin na Senovážném náměstí v Praze, tehdy týdeník vydávaný ve spolupráci s Hnutím za občanskou svobodu. Když přišli 21. října 1995 do redakce Necenzurovaných novin členové Občanských komisí na republikovou radu, čekalo je nemilé překvapení. Lankový zámek na vstupních mřížích do redakce byl překroucen a nezaklapnut, což dávalo tušit, že redakce se stala terčem nevítaných osob. Samotný bezpečnostní zámek na dveřích byl však zamčen na dva západy a tak se členové domnívali, že šlo jen o nezdařený pokus o vloupání. Jenže uvnitř redakce čekal vypáčený trezor a z něj stržená pečeť. Muselo jít o organizované profesionály, kterým vůbec nešlo o lup, ale o politickou delikvenci. Důkazem je už to, že neprojevili zájem ani uloupit zdejší počítače, telefax, elektrický psací stroj, radiomagnetofon a další cenné předměty včetně finanční hotovosti. Naopak, zmíněná ,,návštěva,, šla po dokumentech v trezoru, dále bylo zjištěno, že byly z počítače vymazány 3 ,,adresáře,,. Dále z počítače zmizely soubory týkající se spolupracovníků tajné služby totalitního komunistického režimu a jejich kádrových pomocníků, kteří i v tomto současném ,,demokratickém,, režimu pracují v policejních složkách ministerstva vnitra ČR. Hádejte, kdo tohle může mít na svědomí ? Komu mohou nejvíce vadit důkazy o tom, že vládní prohnilost totalitního režimu přežívá i v současném systému ?

Jenže s problémy zamlčování a podvody na nejvyšší úrovni se setkáváme i u států, které nikdy žádným totalitním systémem neprošly a měly by být tedy vzorově demokratické. Kde demokratický tisk nelikviduje vláda z politických důvodů, tam ho likviduje moc peněz a globálních zájmů. Dobrým příkladem je případ z Anglie….

28 let vycházel v Anglii nepřetržitě časopis Ekolog, zabývající se ochranou životního prostředí. V čísle časopisu Ekolog z přelomu září a října 1998 kritizovali ekologové biotechnický světový kolos – společnost Monsanto, kvůli jejímu genetickému inženýrství. A tehdy, po 28. letech vycházení, nastal šok. Koncem září totiž muselo být přímo v tiskárně na malé kousky rozřezáno všech 14.000 výtisků tohoto čísla časopisu Ekolog. Jak tvrdí Zac Goldsmith, bylo to učiněno tajně na příkaz Monsanta. A to vše i přesto, že v tomtéž čísle Ekologa kritizoval ve svém článku geneticky upravené potraviny i Princ z Walesu. Jak se říká - jednoduše se dané číslo časopisu neshodovalo s ekonomickými zájmy světového kolosu a tak celý jeho náklad, celé číslo nezávislého, demokratického a veřejně prospěšného časopisu barbarsky zlikvidovali přímo v tiskárně.

Kdo má v rukou tisk, televizi a rozhlas, má v rukou celkové veřejné mínění i nálady společnosti. Kdokoliv může se společností manipulovat, vnucovat jí falešné ideologie i naprosté zvrácenosti a to takovou formou, že to dnešní konzumní společnost přijímá jako pravdivé a správné.

A o tom, že média jsou zneužívána k rozvracení společnosti a morálních hodnot, o tom víme každý sám moc dobře. Pornografie, násilí, okultismus, rozklad rodiny, falešné politické manipulace davy… Kdo řídí naše média a za jakým účelem ? Máme se bát o naši politickou budoucnost a duševní zdraví populace ? Co se to děje tam v zákulisí tvůrců veřejného mínění ?

Pojďme si říci o zhoubných a vládami uměle vytvářenými náladami a trendy společnosti. Vzpomeňme, jak vlády uměle vyvolávají kriminalitu, drogové závislosti, umělé nemoce, násilí, ekologické a přírodní pohromy a finanční krizi. Jako věta v tomto odstavci to zní jako šílenost, ale důkazy jsou podány o pár listů zpět. A nyní se podívejme, jak vlády uměle vytvářejí rozkladné a zhoubné nálady ve společnosti, proč je společnost vychovávána k násilí, ignoraci, sexuálním deviacím a zavrhnutí rodiny…Proč se má v lidských duších navždy smazat pojem morálka a svědomí…

Světovláda potřebuje společnost morálně upadlou, slabomyslnou, která vůči sobě necítí žádné city. Rodina je přitom, jako základní celek lidských hodnot, nejvíce perzekuována. Jsou to právě rodiny, v níž se muž a žena uzavřou před státem do jakéhosi vlastního mikrostátu, vlastního hospodaření a názorového sdílení za zdmi svého domova. Je to právě rodina, kde se muž a žena jako základní jednotky pracující společnosti milují, skutečně milují a spojují se. To vše světovláda chápe jako útok vůči své absolutní moci nad osudem každého člověka. Jak si někdo může dovolit milovat někoho jiného než svoji vlastní světovou vládu ? A nejstrašnější ránou světovládě je to, že rodiny, tyto vzpurné a fungující mikrostáty, vychovávají potomstvo, vychovávají budoucí obyvatele a činí tak s rodičovskou láskou a vlastními silami. Světovláda nám chce vzít naše děti, chce nám vzít celé generace. Žádné dítě nesmí být vychováváno jinak než ve státních ústavech pod patronací státu a v naprostém oddělení od rodičů a pojmu rodiny. Rodiny, láska a mezilidské vztahy jsou pro světovládu nepřípustné, děti musí být podle ní vychovávány již od mládí v jedinou autoritu, kterou je vláda a v naprosté citové i hmotné závislosti na ní. Proto potřebuje světová vláda zlikvidovat pojem rodina, zázemí, mezilidské vztahy, láska, mateřství, výchova….

Tento šílený plán je tvrdou skutečností, která se již dlouhá léta začíná vkrádat do zákonodárství všech států a začíná nás zavazovat k naprostým absurditám a zvrácenostem. Chtějí rozložit naše rodiny, zničit pojem láska a učinit z nás číselné jednotky na discích svých slepých a hluchých počítačů.

A jejich cílem je vytvořit společnost bez morálních zábran, násilnickou, kriminální, přitom smyslu zbavenou a neuvažující… Vše proto, aby byla slabou a hodnot zbavenou. Zvrácená společnost má pro světovládu obrovský význam, protože pouze zvrácená společnost sama zavrhuje své vlastní hodnoty, o lásce, morálce či citu ani nemluvě. Taková společnost není schopna přemýšlet a tudíž ani vzdorovat. Je to poslušné stádo dobytka za dráty světovlády. Jsou to doslova smyslů zbavené a citově vykastrované pracovní čety pracující z posledních sil pro bohatství světové elity. Elity, které jde jen o své vlastní blaho. Ale tenhle scénář přeci už známe nebo ne ? Vzpomeňme na dobu komunismu – otcové byli drženi nesmyslnými normami celé dny i víkendy v práci na dvanácti i více hodinové směny, ženy posílány na stavby, do továren a na pole a děti zavírány do státních jeslí, školek a družin, aby byly pod státní výchovou a kontrolou. Skutečnou mateřskou dovolenou poznalo jen málo matek. Tiché rozbíjení rodin, odlučování dětí od rodičů a manželů od sebe navzájem. Nahnání torz rodin do betonových králíkáren /paneláků/ - do internátových ghet našich měst, kde měl každý člověk ztratit svoji identitu. Tam, kde se v chladném betonu a místnostech, ne větší jak cely, měly odehrávat zbytky štěstí. Zbytky, které zbyly k pojmu rodina, zázemí a štěstí. Ze sídlištních bytů se staly spíše noclehárny, kde se po dlouhých a tvrdých směnách vraceli rodiče a po dlouhém propírání mozku i jejich děti ze státních zařízení, aby se tak nanejvýše pozdravili a druhý den se vše opakovalo. Děti, které ve škole byly vychovávány k přísně politické oddanosti státu namísto společenské morálky. A tak infikované generace kráčely poslušně v zástupech epidemie svého státu, dle daných směrnic a bály se vystoupit z davu, aby za svůj názor nebo připomínku nebyly režimem perzekuovány. Byla z nás poslušná stáda pracujících jednotek zbavená vlastní identity, svobody a soukromí.

A je to snad dnes lepší ? Pojďme se zamyslet trošku filosoficky nad životem průměrného člověka a otevřme si oči. zkusme si to vzít ve zkratce od samého počátku narození.

Vlády prosazují trend, aby matky rodily své děti v porodnicích, ne doma. Dítě je tak pod dohledem /nejen lékařským/ a stát má jistotu, že se mu nerodí více dětí, než o kterých ví. Dítě je očíslováno a v zákulisí od matky lékařsky ošetřováno. Ještě než je mu jeden rok, dostane nesčetně očkování a léků, o jejichž účelu a vhodnosti, ať už v typu léku nebo v dávkování, můžeme spekulovat stejně jako s diagnózami na ně se odvolávajícími. Sociální poměry v rodině jsou pod tlakem neustálého zdražování potravin, tepla, vody, elektrické energie a inflace jako takové. Matka tedy zpravidla odchází pracovat i v době, kdy má ještě nárok na mateřskou dovolenou nebo je jí svěřeno břemeno vedení celé domácnosti. Muž má dlouhý úvazek a tak dítě putuje do kolektivních výchovných zařízení. Rodina se zpravidla celá schází až k večeru a bohužel, místo společného sdílení, je tento večer spíše v duchu moci televize. Dítě na sociální poměry státu doplácí citově. Následuje základní škola a s ní skrytá politická manipulace školství na dítě. Do dítěte je vsugerováno rozdělení člověka a jeho souzení jen na základě vědomostí. Vinou sociálních poměrů státu je rodina zaneprázdněná a dítě podléhá vlivům ulice a generační deformaci současných stylů a trendů, v závěru základní školy si buduje ,,vlastní,, osobnost a image. Ve skutečnosti je jen klonovaným prototypem světonázorového zástupu generační mánie. Následuje volba budoucího studia pro povolání. O prestiži, úspěchu a budoucím životě rozhoduje pouze známkové /ne-li kádrové/ ohodnocení žáka v průběhu základní školy, nikoliv inteligence, svědomí, slušnost a životní odhodlání a touhy. Mediální vliv generačních časopisů a pořadů v TV nabádají k rebelii, rodičovským vzpourám a ignoraci společenských zájmů a hodnot. Studenti a učni začínají pít z generačních komplexů méněcennosti alkohol, kouřit, experimentovat s drogami a bez citu sexuálně ,,žít,, /existovat/. Než opustí odborná studia, mají za sebou již zvrácený žebříček hodnot a zpravidla naprostý nezájem o rodinu, která je pro ně až přílišným závazkem na jejich styl života a zejména pestrý sexuální život. Rodinu odmítají založit i ze sociálních důvodů, osobního nezájmu nebo z pracovního vytížení. A někdo tam nahoře si pořádně mne ruce. I rodiny, které vzniknou jsou zpravidla odsouzeny k zániku nebo strádání, chybí peníze, pořádné bydlení a v dnešní době i to nejzákladnější – láska a inspirace. Než mladý člověk opustí školu, čeká jej další rána, tentokrát bez výmluv skutečně státního charakteru. Totiž odvod a branná povinnost, neboli vojna, kterou jsou povinni nastoupit muži /v některých státech i ženy/.

A tak mladý a stále snad ještě v jádru nezkažený člověk, který má celý život před sebou, musí náhle na rok a více nastoupit do armády. Zde ho vláda povinně naučí zabíjet a likvidovat potencionální nepřítele státu. Jenže v takovém zvráceném systému se zde člověk kromě povinného násilí naučí i ponižování druhých, šikaně, povalečství, hulvátství, opilosti, kouření a hlavně partnerské nevěře a sexuálním úchylkám. Ministerstva obrany jsou si toho plně vědoma, vlády to ví také. Nesmlouvavě však vláda každého zdravého muže posílá povinně a pod hrozbou trestu vězení do těchto svých koncentračních výchovných táborů, kde jsou těmto nevinným mladým lidem upírána základní práva a svobody. Vychováváme lidi k válce, místo abychom je vychovávali k míru. Celé generace infikované ,,zelenými mozky,,. Prohnilá násilnická společnost, kterou vláda hecuje do paranoidních smyšlených stavů ohrožení, kterým je třeba čelit. Uvědomte si přátelé, že ať si vláda uzákoňuje branou povinnost jak chce, v podobě v jaké ji známe po celém světě, je to zločin proti lidskosti. Armáda se zde stává v očích slušných lidí nikoliv obrannou mocí státu, ale pouze státem uzákoněnou ozbrojenou mafií. Jsou daleko vyšší zákony – ať už Základní listina práv a svobod nebo Všeobecná deklarace lidských práv, nebo jen osobní morální odmítnutí, kterým je člověk oprávněn vzdorovat tomuto skutečnému vládnímu holokaustu svobody a morálního svědomí mladých lidí. Každý, já i Vy víme, že žádná válka nebude a bude-li, pak je otázkou jednoho podpisu tam nahoře nebo jediné hádky dvou přiopilých plešatých primitivů v kravatách. A blbosti se stejně neubráníme ani kdybychom měli stát armofilních občanů s granáty pod polštářem. Základní vojenská služba má jeden velmi důležitý cíl – totálně zlomit člověka /dokud je mladý/, naučit ho rozkazům, totální státní oddanosti, vymazat jeho identitu a učinit z něj pochodující číslo v davu uniformovaných čísel, zlomit jeho osobnost a hrdost, zbavit ho morální svéprávnosti a rozumu. Zbavit ho myšlenek na rodinu a schopnosti citu. Naopak naučí člověka násilí a zabíjení a vytvoří z něj od základu duševně a citově podlomenou osobu v moci státu. Co má být jednou z těchto lidí a co bude jednou z takového národa ? Není to ta největší zrada a zločin, kterého se vlády, včetně té naší, dopouštějí na společnosti ? Že by naše vlády neznaly Základní listinu práv a svobod a Všeobecnou deklaraci práv OSN, které jsou Ústavami států povýšeny nad jakékoliv ostatní zákony ? Proč zde občané pokorně a s tichou zbabělostí nechávají vlády dělat protiústavní věci a páchat zločiny proti lidskosti ? Cožpak jsme tolik navykli masové labilitě a zbabělosti nebo neznáme svá lidská práva ? Možná by měl někdo naše vládce upozornit, že pan Hitler už dávno není mezi živými.

Víte, napadlo mě jedno moudré přísloví: ,,Tam, kde se vláda bojí svých občanů, tam vládne demokracie. Tam, kde se občané bojí své vlády, tam vládne tyranie.´´ A přesně tak to ve světě funguje, vláda si nesmí myslet, že jí vše projde, ostatně má tu být jen a jen pro nás občany.

Ale vraťme se k začátkům státního vlivu, vlivu na dítě. Pojďme si nyní ukázat některá fakta ,,tam nahoře,, k otázkám morálního rozkladu společnosti….

Lamar Alexander, od roku 1991 ministr školství USA, prohlásil o svojí vizi nového školského řádu: ,,Zbrusu nová americká škola bude sloužit dětem od 3. měsíců do 18. let a otevřena bude od 6. hodin ráno do 6. hodin večer.‘‘

Snahou vlády je dostat už co nejmenší děti do co nejdelšího odloučení od rodiny a pod maximální vliv a dozor vlády. Vidíte, že to není sci-fi, ale skutečné ,,Orwellovské,, snahy. I v České republice se prosadilo po revoluci prodloužení základní školy z 8. na 9. let a v říjnu 2000 se hovořilo ve vládě o celkovém prodloužení času, který budou děti muset trávit ve školách.

Zároveň se vlády snaží zlikvidovat soukromé školy, aby děti chodily pouze do státních. Jeden z největších propagátorů této myšlenky, kterým je ministr školství USA, Lamar Alexander, však sám posílá svého syna do školy soukromé, nikoliv státní. Zřejmě si uvědomuje zhoubný vliv státních škol na mládež. Když se v roce 1984 pokoušela ve Francii vláda převzít kontrolu nad francouzskými školami, vyšly do ulic protestovat miliony lidí. Lidé tam chápali, že by to byl konec demokracie a násilnické snahy o totalitní státní diktát výchovy dětí. Miliony lidí proti tomu pochodovaly ulicemi Paříže a donutily k rezignaci celou výkonnou část vlády /kromě prezidenta/. Tak má vypadat demokracie, udržet výchovu v rukou lidu, aby vzdělání bylo svobodné, aby rodiče mohli říci, jak mají být jejich vlastní děti vychovávány.

Americká vláda vytvořila celý projekt na zestátnění amerických škol. Tento zhoubný projekt se jmenuje ,,GOALS 2000,,. Chtějí nám ukrást výchovu a životy našich dětí.

Před II. světovou válkou Adolf Hitler řekl : ,,Dejte mi jednu generaci mladých lidí a já zaberu svět.‘‘ A málem se mu to podařilo. I on šel přes zestátnění škol a přes školní lavice. Adolf Hitler také dále prohlásil : ,,Vaše dítě nám již patří. Je to nová říše. Její mládí nedáme nikomu, říše sama je vezme a dá jim své vlastní vzdělání a výchovu.‘‘ Řekněte, přátelé, jaký je rozdíl mezi Hitlerem a dnešními budovateli světovládné říše ?

A co že se učí na školách ve světě ? Vlády na celém světě prosazují do školních osnov, přes mnohdy pochopitelný odpor rodičů, sexuální výchovu a to mnohdy již od prvních tříd základní školy. Učí děti pohlavnímu styku a dává na stejnou úroveň i pohlavní styky se stejným pohlavím /pod jakousi rouškou společenské tolerance/. Stát vůbec nerespektuje práva rodičů, vychovávat své děti v mravní čistotě. Školy doslova učí děti již od 6. let k sexuálnímu styku, aniž by pro to měly přinejmenším dalších 10 let vyvinutý rozumový nebo citový základ. Čemu slouží výuka sexuální výchovy na školách ? Děti se dozvídají o všemožných sexuálních úchylkách a mají tendenci si to zkoušet. Mnohé děti po hodinách sexuální výchovy začínají používat vulgární označení, která předtím neznaly a neslyšely je ani ve svých rodinách. Mnohé děti po hodinách sexuální výchovy ztrácí svědomí a morální zábrany, jiné děti prohlašují po těchto hodinách, že radši nikdy nebudou mít děti. Děti jsou vzrušeny, v tak mladém věku, kdy si ještě mají hrát a poznávat základní znaky společenské slušnosti, je škola zahlcuje doslova pornografií a nutí je ke ztrátě studu, ale i svědomí.

,,Ztráta studu je příznakem slabomyslnosti.‘‘ - Sigmund Freud

Na některých amerických školách se děti v sexuální výchově dokonce učí i provozování sexu s mrtvolou, se zvířaty a rovněž bestiální sadomasochistické praktiky. Vypadá to, jako by americké školství ovládala spíše pouliční mafie, ale skutečnost je taková, že jde o nový přístup americké vlády k výchově dětí. Cílem těchto hodin sexuální výchovy je přesvědčit studenty, že manželství nemá cenu, rodina je bezcenná, že pokud je člověk chráněn antikoncepcí, pak je nevěra a střídání partnerů správné. Děti dává na úroveň nechtěných produktů a jakékoliv city nahrazuje ve studentech sex. To není výchova, ale barbarská propaganda.

Americké úřady zaznamenaly po započetí sexuální výchovy na amerických školách rapidní nárůst znásilnění, které se navíc začaly náhle ve značné míře objevovat už v lavicích základních škol.

Ale nejde jen o demoralizaci dětí ve státních školách z nařízení vlád. Jde i o jejich politicko-propagandistickou výchovu. V USA se počátkem 90. let připravoval projekt ,,P.A.T.,, , který má probíhat na všech školách v USA. Tento program má zajistit, že rodiče musí odsouhlasit veškeré učební osnovy svých dětí, jinak jim stát vyhrožuje problémy. Podle tohoto projektu dostává škola právo testovat, které dítě je politicky nevhodné a může je začít přeprogramovávat. Když se to nepodaří, mohou nutit rodiče těchto dětí podstupovat povinná školení a vychovávat k politické oddanosti rodiče. Pokud ani to nepomůže, má nastoupit třetí fáze, dítě z fungující, ale zároveň ideologicky odlišné rodiny, prostě stát vezme a umístí jej k výchově do státem řízené instituce – ústavu. Bývalá poradkyně ministerstva zdravotnictví USA a prezidentka organizace za ochranu vzdělávání Guardians of Education, Betina Dobbsová, přiznává rozhořčeně o projektu P.A.T. následující: ,,Přinese to státní kontrolu nad dětmi a status rodičů omezí na pěstouny a kontrolované opatrovníky.‘‘ Vlastně přesně to, co si Hitler vždycky tolik přál.

Tento zhoubný projekt P.A.T. byl zahájen ministrem školství USA, Lamarem Alexanderem, pod názvem ,,America 2000,, /též znám jako ,,Goals 2000,,/ a později, 31.března 1994, tento projekt přeměnil prezident USA, Bill Clinton, dokonce na zákon. Podle tohoto zákona jsou nyní v USA děti, které nesouhlasí s vládou označovány za duševně nemocné a odebírány ke státní převýchově. Proč se stále musíme vracet do časů Adolfa Hitlera ?

Cílem projektu je kromě politické propagandistické výchovy a výchovy od rodičovství a životních hodnot i výchova směrem od vlastenectví ke ,,světovému myšlení,,. Totéž vidíme i na našich školách, kde propagandu komunistického bloku nahradila pouze propagace sjednocené Evropy /EU/ a konečný cíl, sjednocení všech zemí pod rouškou OSN do jedné jediné světovlády. Děti jsou nuceny klanět se falešné politické modle.

Americký prezident, Bill Clinton, již mnohokrát zaútočil zvláště na status křesťanských soukromých škol, které jsou doslova trnem v oku, protože učí k lásce, toleranci, pomoci druhým a hlavně k rodině, morálce a svědomí. Jeden čas panovala v americké vládě vyhrocená diskuse o totálním zrušení těchto škol. To se setkalo s masovým odporem veřejnosti, ať už věřící nebo nevěřící, která si uvědomovala přínos křesťanské ideologie pro rozvoj společnosti. Bill Clinton tehdy dokonce nazval křesťany temnými silami, které musí být vymýceny. Vymýceny jako Židé za II. světové války ? Omlouvám se, za svoji vyhrocenou otázku, ale podívejte se na to, jak zde světovláda barbarsky likviduje skutečné hodnoty a šíří rebelii. Časopis ,,Křesťanský světový report,, z dubna 1994 informuje, že školní autority v USA dokonce shromáždily ideologicky nevyhovující učebnice a daly je spálit.

Naše děti se mají stát zvrhlými sexuálními devianty, nemorálními hulváty s odcizeným pojmem o rodině a rodičovské výchově, naprosto na státu závislé bytosti, které nesmějí znát pojmy jako je láska, morálka, svědomí a hlavně rodina. Jak se Vám líbí nově prosazované školské zákony, které prosakují i do ČR ? Jak se Vám líbí fanatické ideály o vytvoření světovládné říše a osudy lidí v něm ? Co jednou bude z těchto dětí, co jednou bude z takového národa a jaká bude jednou civilizace této planety pod mocí těch v zákulisí ?

Útoky vlád na rodinu jsou doslova srovnávány na úroveň boje s terorismem. Rodina se stává úhlavním nepřítelem státu. V USA vznikl pod patronací vládní FBI již v roce 1956 tzv. projekt ,,COINTELPRO,, /již o něm byla v jiné souvislosti řeč/. Tento opravdu hrozný projekt byl odhalen až v dubnu 1976 Senátem USA, zvláštním senátním výborem v čele se senátorem Frankem Churchem. Kromě ostatního byl tento vládní a přísně tajný projekt zaměřen i na rozklad rodiny. Můžeme si citovat závěrečnou zprávu senátního vyšetřovacího výboru /Church II, str. 5,40/…

Zde je popisováno, jak vláda úmyslně prováděla pokusy rozbíjet manželství a celé rodiny. Došlo to až tak daleko, že posílala anonymní dopisy manželským párům ve snaze způsobit zmatek, nedůvěru a rozbít jejich manželství. To vše bylo odhaleno před Senátem USA v dubnu 1976 vyšetřovacím senátním výborem Franka Churche. A vidíme, že tyto vládní snahy rozbíjení rodin nejsou ojedinělé a přetrvávají v různých formách, jsou zdokonalovány a derou se jako civilizační epidemie už do našich dětí na školách jako přirozené myšlení ,,Nové civilizace,,. Jediná rodina musí být sektářská rodina - ,,Světová vláda,, a nikdo nesmí milovat nikoho kromě této modly.

Jestli chcete ze své občanské pozice pomoci zastavit tyto šílenství, pak máte v rukou obrovskou zbraň – lásku proti nenávisti, život proti smrti. Milujme se, utvářejme fungující rodiny, pomáhejme druhým, utužujme se v morálce a čistém svědomí a v tomto duchu vychovávejme i své děti. Pevně věřím ve výrok našeho prezidenta T.G.Masaryka : ,,Rodina je základ státu,,. Rozbořme rodinou a láskou prohnilé základy budované světovlády a vraťme lidem fungující vlády, vlády pro lidi.

 

Závěr

 Vážení přátelé, pokud jste dočetli až sem, oceňuji Vaši schopnost nebát se názoru, byť od toho Vašeho může být třeba odlišný. Jedna věc je ale připustit si k tělu určité názory a druhá, pochopit je a uznat. Pravda je jasně definovaný pojem, ale otázkou je, kde je tato pravda ? Nemohu tvrdit, že mám jako jediný recept na pravdu, snad se mi k ní podařilo touto knihou alespoň trošku přiblížit.

Chápu, že lidé radši věří příjemným věcem a nositelé špatných zpráv jsou zpravidla kamenováni. Lidé mají vžité, že nechtějí opustit své dosavadní pohodlné názory na svět za pravdivé, ale jim nevyhovující. Krásně to řekl Lev Nikolajevič Tolstoj : ,,Musíme milovat pravdu tak, abychom byli v každém okamžiku připraveni zříci se všeho, co jsme dříve považovali za pravdu, když poznáme pravdu vyšší.‘‘

A je-li pravdou to, že se náš svět řítí k totalitní světové diktatuře jedné globální vlády, pak je třeba nemlčet, ale diskutovat o tom a protestovat. Pokud budeme jen přihlížet, jak nám vlády servírují oprátku na krk a den ode dne ubírají z našich lidských práv, budeme ztraceni. Je potřeba, už jen v zájmu demokracie, znát opoziční a negativní aspekty a před těmito varovat. Vždyť jsou to přece naše demokratické vlády, vlády pro nás lidi…. nebo se už teď hluboce mýlím, pánové a dámy z OSN ?

Je těžké připustit si pravdu, která bolí. Ale větší bolest je ze lži, která se nám servíruje těmi nahoře jako ,,pravda,,. Je to sice krásná ,,pravda,, o krásně budovaném světě, krásně se to poslouchá, ale ve svědomí to zapáchá jako mor. Je to ,,pravda,, dobrá jen pro uši, svědomí ji musí zákonitě odsoudit.

Není mým cílem Vás o ničem přesvědčovat a přiznávám, že tato kniha jistě ani nemá kvalitu na to, aby Vám mohla v plném měřítku odhalit oponu dnešní reality. Zkuste i Vy sami pátrat a doplňovat si skládanku světových událostí a událostí čistě ve Vašem životě, možná budete překvapeni kolika věcí jste si nevšímali, dokud jste slepě věřili a nepochybovali nebo se o dění kolem sebe nezajímali. Berte prosím moji knihu jako skromný pokus nasměrovat Vás na základě skutečných událostí a souvislostí na stranu lidí, kteří touží po dobru a pravdě a nehodlají se sebou vládami vymetat. Bojujte a hlaste se o svá lidská práva nebo je nadobro ztratíte. A hlavně, nepřemýšlejte jako politikové, přemýšlejte svědomitě.

A moc Vás prosím, boj slušných lidí o slušný svět není veden sevřenou pěstí. Nejlepší zbraní proti totalitnímu režimu je – fungující rodina, láska, morální a svědomité obyvatelstvo, péče o svobodu tisku a názoru, vzájemná mezilidská pomoc a tolerance slabších, touha po vzdělání a inteligenci a hlavně velká schopnost být nedůvěřivý.

Neexistuje jediný totalitní režim, který by přežil takovou populaci. Totalitní režim se ujímá všude tam, kde je prohnilá společnost bez morálních zábran a se společenskou nenávistí. Jen taková populace může uživit argumenty totalitní vlády a dát jí přežít. Společnost, o kterou usilujeme nesmí být vládou tvrdé ruky, ale vládou otevřeného srdce.

Tuto knihu jsem začal psát citátem Martina Luthera Kinga : ,,Až se svět ohlédne za 20. stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo naplněno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli.‘‘ Nemlčme a uznejme, že žijeme v době totálního morálního kolapsu a totalitních chapadel světovlády. To je prvním krokem k tomu, abychom s tím mohli začít něco dělat.

 

,,Nikdo není tak beznadějně zotročený, jako ti, kteří falešně věří, že jsou svobodní.‘‘

Johan Wolfgang von Goethe

 

Použitá literatura

Terry Cook - The Mark of the New World Order – Whitaker House 1996

Texe Marrs – Project L.U.C.I.D. – Living Truth Publishers 1996

Samuil L.Zivs – Anatomie lži – Svoboda 1983

Genrich Borovik – Historie jedné vraždy – Lidové nakladatelství 1981

Josef Blahož – Formy vlády a lidská práva… - Čs.Akademie věd /Academica 1981

B.Shlain a M.A.Lee – Sny vědomí – Volvox Globatour 1996

Vladimír Bolšakov – Byznys s lidskými právy – Horizont 1982

M.W.Cooper – Odtajnění instituce MJ 12 – Star 1993

Ernst Meckelburg – Neviditelní agenti – Etna 1994

Martin Herzán – Apokalypsa, Kristus nebo antikrist ? – MKS 1997

František Press – Zápas o nový svět – MANA 1997

Julius Mader – CIA v Evropě – Naše vojsko 1983

Grant r. Jeffrey – Konec světa ? – Veritas et Pneuma Publishers ltd. 1998

P.V.Kostin – Ze zákulisí FBI – Lidové nakladatelství 1985

Kol.autorů – Lidská práva v USA ? – Svoboda 1978

Henri Alleg – SOS America ! – RP 1987

Dwight L. Kinman – Poslední světový diktátor – Veritas et Pneuma Publishers 1999

Viktor Farkas – Kdo ovládá svět ? – Knižní klub 1997

Ondriaš Karol – Všeobecné kecy, fakty a nezodpovedané otázky – Sl.Akad.věd 1997

Ondriaš Karol – My motroci 21. storočia takto prísaháme – Agentura IQ 1998

Milan Syruček – Osudové minuty země – Práce 1983

Thomas Röder a Volker Kubilius – Muži za Hitlerem – Votobia 2000

Kol.autorů – Dětská stomatologie – Avicenum 1980

Fjodor Sergejev – Bez masky – Práce 1987

S.S. Sergejev – Totální špionáž – Naše vojsko 1985

Rand Neustaedter – Problémy s očkováním – Alternativa 1995

Johannes Rothkranz – 666 číslo šelmy – Samizdatoví autoři BrAM

Ivan Stříbrný – Samizdatová publikace bez titl. /slovensky/

Leslie Watkins – Alternativa 3 – překlad z angličtiny Ladislav Kopecký

S.Zábranský, J.Švejda – Ústa ve zdraví a nemoci – Avicenum 1976

 

Použitý tisk

Magazín 2000, Necenzurované noviny, Zemědělské noviny, Nový dnešek, Fakta X, Lidové noviny, MF Dnes/magazín, QUO, Světlo, Odkaz sv. Cyrila a Metoda, AD magazín, Špígl, Právo, Květy, Změna, Fantastická fakta. 

Použité dokumenty 

dok.Amnesty International, dok.Občanské komise za lidská práva, dok.Hnutí Duha, dok.M.W.Coopera, dok.AEN News 1994, dok. Bad Reichenhaller, d.TM-SW 7905.1, televizní dokumenty a publicistika ČT 1, ČT 2, TV NOVA, Internet.

 Svoboda projevu, zejména svoboda tisku, je zaručena Ústavou ČR, pod čl. 10, Mezinárodním paktem o občanských a politických právech publikovaných ve vyhlášce MZV č. 120/1976 Sb. a Listinou základních práv a svobod občanů vyhlášenou pod č. 23/1991 Sb.

Základní listina práv a svobod – čl.17,odst.1-3 : ,,Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřípustná.‘‘

Všeobecná deklarace lidských práv OSN – čl. 19 : ,,Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu, toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávati, přijímati a rozšiřovati informace a myšlenky jakýmikoliv prostředky a bez ohledu na hranice.‘‘

Všechny informace z této knihy je dovoleno šířit jakýmkoliv nezkresleným způsobem.

 Trochu sebekritiky na závěr …

Knihu nelze chápat jako vědeckou práci s důrazem na zdroje, ale spíše jako manifest proslovně a volně hovořící do svědomí občanů v této podivné době. Z téhož důvodu můžete mít oprávněný pocit, že kniha je zaujatým pohledem na svět. Je zaujatá, neboť má cíl kriticky hodnotit negativní aspekty globalizace. Nepopíráme, že globalizace má i své přínosy pro svět, ovšem tyto výhody jsou propagandisticky a zaujatě po celém světě doslova ládovány v milionových nákladech do občanského povědomí. Proto je tato publikace jen skromným pokusem alespoň zlomkem vyrovnat tento nepoměr a především jasně ukázat právě na tolik postrádané negativní stránky globalizace a varovat před nimi. A při této kritice se zaměřujeme i na aspekty, které nejsou v argumentaci proti globalizaci tak časté nebo zde zcela chybí a to je chyba. Tato publikace rozhodně není relaxační čtení nebo četba na dobrou noc, je to nápor nepříjemných faktů a událostí, které je třeba brát na zřetel, abychom nešli z pozice občanů vstříc něčemu, čemu nechceme. Ať máme každý jakýkoliv názor, na demokracii je krásné to, že jej můžeme mít a vzájemně jej konzultovat svými pracemi a hledat tak ideální řešení. Proto nevidíme v této publikaci žádné definitivní absolutno, ale jen skromný příspěvek z určitého úhlu pohledu do světové diskuse.

 Kniha je věnována všem, kteří ve 20. století položili život proto, abychom mohli žít ve svobodném a morálním světě ve vzájemné lásce a v ideálu pravdy. Pevně věřím, že se to jednou přece podaří.

 

Doslov pro pravověrné a odvážné křesťany… 

Pro mnohé čtenáře může být tato kniha velmi pesimistická a beznadějná. Zvláště pro věřící je obsah knihy blízký proroctvím biblické apokalypsy, která se začíná postupně, ve světovém dění, skutečně naplňovat.

Knihu jsem záměrně nepsal náboženským slohem ani neprokládal biblickými citáty, abych nebyl obviňován z náboženské zaujatosti a kniha byla přijatelná i lidem ostatních náboženství a názorů. Dostáváte tak do rukou ideologicky čistá fakta, která si sami můžete prokonzultovat s Biblí a pochopit tvář doby, ve které žijeme a která teprve přijde.

A tehdy také pochopíte, že přes všechny útrapy, nespravedlnosti a bezpráví, bude mít konečné slovo až Bůh a ten celou tuto světovládnou modlu pošle tam, kam patří a dobří lidé, skrze Ježíše Krista, dojdou vítězství.

A s tím nic nenadělají ani sebemocnější úřední razítka, byť mohou být v rukou nejvyšších vládců, ani tuny peněz, zlata ani zástupy armád. Nezastaví to ani nejmocnější vynálezy posledního věku ani šílené teorie šílených vědců.

Pravda se dá pošpinit, ale nelze ji zničit. Pravda byla a bude vždy silnější a jelikož je projevem spravedlnosti a má sídlo v naší duši, musí vždy zvítězit nad tímto technokratickým a ateistickým světem. A k tomuto vítězství jsou povoláni všichni, kdož se za pravdu postaví a budou ji chránit i v dobách nejhorších.

  

Martin Herzán – TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA; Vydal: Mezinárodní komise svědomí, Bráfova 2, Třebíč, 67401; Roku: 2000; Tisk: Akcent s.r.o., B.Václavka 20/74, Třebíč, 67401; © Copyright – Martin Herzán; ISBN: 80-238-6339-8

Tato internetová verze knihy z roku 2001 je určena ke svobodnému stahování a šíření. Jde o přeformátovaný text knihy, vydané tiskem r. 2000.

Koniec

Môj názor

Po prečítaní knihy v roku 2000 som bola v istom slova zmysle otrasená tým, čo som práve prečítala a javilo sa mi to ako sci-fi román a nie skutočné veci zo života ľudstva! Spomenula som si však na slová z Biblie, niečo v zmysle: "Nič nie je také tajné, aby sa neprezvedelo, čo utajuješ, bude vykričané zo striech domov..."
a ku tomu na staré známe slovenské: "Bez vetra sa ani lístok nepohne."
Možno autor knihy nadsadil, ale prečo nie, je to predsa kniha, ktorá burcuje k rozmýšľaniu a tak jej obsah je adekvátny ku tomu. Bohužiaľ, o FAKTOCH"... v knihe nie sú priame dôkazy... (nie je to literatúra faktu, ktorá zdokumentováva obsah... hoci autor knihy píše o faktoch) a je na čitateľovi, aby po nich pátral a o to aj pravdepodobne autorovi išlo...
Zaujímavé ale je, že sa dejú veci (skryté pred verejnosťou) smerujúce k ovládaniu. Ako sa tomu hovorí? ...možno  aj demokratizácia, potláčanie totalitných režimov vo svete.
Niekto môže povedať, kniha je paranoidný paškvil, niekto zase, že je to novodobé sci-fi, ďalší, že to je hlúposť a ďalší sa s obsahom knihy stotožní.... a mnoho ďalších možností reakcií na uvedenú knihu je a bude.
Naozaj je na čitateľovi, aby si utvoril o danostiach svoj názor.
Kniha plní svoj cieľ, tým je "nakopnutie" k rozmýšľaniu o budúcnosti našej planéty a ľudstva na nej a hľadaniu faktov na internete, pozorovaním, počúvaním a hlavne čítaním aj medzi riadkami... V každom prípade však odporúčam prečítať si ju.

Pravdepodobne na slabších ľudí zapôsobí depresívne,  odporúčam... brať obsah knihy s istou rezervou a hlavne s nadhľadom nad vecami.

Cezmín
 

Knihu dostať kúpiť  za: 6,62 € : http://www.abcknihy.sk/Kniha/totalitni-svetovlada-2032391.aspx?utm_campaign=totalitni-svetovlada&utm_source=najnakup&utm_medium=cpc&utm_content=2032391

Zeitgeist, celý film, slovenské titulky:

Tu uvidíte a počujete mnohé, o čom pojednáva práve kniha Totalitní světovláda!!!

 

http://video.google.com/videoplay?docid=-6341186127906342455#

Zeitgeist [Religion] The Greatest Story Ever Sold (1of 3)


http://www.youtube.com/watch?v=BNf-P_5u_Hw

Moje
webové stránky

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz

Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://babka-radi.euweb.cz
Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.ic.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu

[Späť | Dopredu]

TOPlist


Design by Cezmín Slovakia Horné Chlebany 2010