wz
 


Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.

[Späť |Dopredu]
 

Publikácie o obci

"Horné Chlebany 1328-1998",
autor:
Anežka Vražbová,
vydal OcÚ Horné Chlebany 1998.

História a súčasnosť: Spolok „Tri ruže“,
autor a vydavateľ: Anežka Vražbová
Horné Chlebany 2001.

"Svadba",
autor a vydavateľ: Anežka Vražbová
Horné Chlebany 2002.

"Turistika v okolí obce Horné Chlebany"
autor a vydavateľ: Anežka Vražbová
Horné Chlebany 2003.

(pozri: http://cbrsk.euweb.cz/ )

INÉ:
CB JÚNOŠÍK
- mesačník.
Časopis občianskeho združenia CB Fan rádioklubu Slovakia Kosačka - CBRSK Horné Chlebany, vydávaný od roku 1999.
Vydavateľ: Anežka Vražbová
Horné Chlebany

"Mám CB rádiostanicu" - A čo s ňou?
Autor a vydavateľ: Anežka Vražbová
Horné Chlebany 2003.

"Víťazi putovnej svätojánskej mušky 1999 - 2003.“
Autor a vydavateľ: Anežka Vražbová
Horné Chlebany 2003. pozri: http://cbrsk.euweb.cz/

"Horné Chlebany 1328 - 2008"
Vydal: Obecný úrad Horné Chlebany
Redaktor a editor: Mgr. Dušan Vaňo
Autorský kolektív:
doc.PhDr Ján Lukačka CsC.;
PhDr. Oľga Kvasnicová;   Mgr Miroslav Kollár;
Bc. Ján Mašír; PhDr. Blažena Šmotláková;
Náklad: 1000 výtlačkov;
Tlač: PRIMA PRINT.a.s. Tovarníky;
Rok vydania: 2008.

"Horné Chlebany nové pohľady"
Vydal: Obecný úrad Horné Chlebany
Redaktor a editor: Mgr. Dušan Vaňo
Autorský kolektív: Ing. Ján Mašír; Vladimír Lemeš; Alžbeta
Medová; Ing.Peter Boris; Viera Juríková; Emília Šatková;
Náklad: 300 výtlačkov
Tlač: PRIMA PRINT.a.s. Tovarníky;
Rok vydania: 2009.

Pohľadnice obce 1998-2010

PRIATELIA!

Ďakujem Vám za návštevu www stránky obce Horné Chlebany.
Prajem Vám veľa zdravia tela a ducha, šťastia, optimizmu, spokojnosti a radosti zo života.

Spracovala kronikárka obce a vedúca občianskeho združenia CB rádioamatérov Slovenska so sídlom v obci Horné Chlebany

Anežka Vražbová
alias Kosačka.

Weby CB Fan Rádioklubu Slovakia „Kosačka“ - CBRSK H. Chlebany: http://cbrsk.euweb.cz/ ; http://agnesa.sweb.cz/  ; http://horne-chlebany.euweb.cz/

330 DIVISION SK SLOVAK REPUBLIC - LOKÁTOR JN98CO
http://hornechlebany.unas.cz/

Mapa Chlebian: http://www.tic.sk/horne-chlebany-okres-topolcany.html

Odkazy na moje weby
  
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
   Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
   Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
  Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
     Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
  Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.com
   Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
   Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
   Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
  
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
    
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
  
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
  
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
  
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
   Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
   Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
   Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
   Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
   
Príroda: http://agika.szm.com 
   
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
  
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
   Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz 
  
 Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz 
   Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
  
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
  Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
  
Späť | Dopredu


[Späť | Dopredu ]
Design by Cezmín Horné Chlebany Slovakia 2010 http://cezmin.wz.sk