wz

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.
[Späť |Dopredu]


Starostovia obce v rokoch 1922 - 1939

1922 - František Novotný
1923 - Gregor Novotný
1926 - Gregor Novotný
1928 - Gregor Novotný
1929 - Gregor Novotný
(roky medzi ešte nezistené)
1937 - Gregor Novotný
1938 - Imrich Motešický - zástupca Michal Kmotorka
1939 - Imrich Motešický

V roku 1937 je starostom obce Gregor Novotný a poslancami OcÚ Adolf Vozák a Štefan Novotný, boli svedkami - uzhodnoverovateľmi nanovo spísaného dokumetu „prijatia pána Imricha Motešického do zväzku obce Horné Chlebany“, ktorým sa mu dávalo „domovské právo obyvateľa obce“ v zmysle zákona 12§,čl.XXII z roku 1886, zo 7.8.1928 (v obci býval už od 26. 1. 1926), predtým patril do mesta Trenčín.

Prvá Slovenská republika

Zrod prvej Slovenskej republiky bol v hlbokej kríze pomníchovskej republiky, no je nesporné, že vlastná štátnosť pozdvihla v občanoch sebavedomie a národnú hrdosť. Na predstaviteľoch Slovenského štátu však zostala škvrna kvôli deportácii Židov, čo sa našej obce nedotklo, keďže už od r. 1925 v obci nežil ani jeden žid, hoci v obci stála židovská modlitebňa ešte v roku 1938 (MNV Krušovce, Adm. spisy 3930/1938), do ktorej chodili židovskí veriaci na sobotné pobožnosti z krušovského a chynorianskeho obvodu z obcí: Krušovce, Rajčany, Chynorany a Žabokreky nad Nitrou. Už v roku 1925 v obci nežil ani jeden človek hebrejského vyznania - Žid.

Gróf Zay v roku 1866 daroval židom „funduš“ - bokom od hradskej vedúcej od Hlbočiny ku kaštieľu (asi 20 metrov od terajšieho kultúrneho domu - na pozemku terajšieho majiteľa pozemku pána V.N.), na ktorom si postavili malú židovskú modlitebňu, čo aj urobili.

V roku 1938 bol zvolený za starostu obce veľkostatkár Imrich Motešický (o rok neskôr vládny komisár)

V predstavenstve obce boli ďalší činovníci verejného života:
Michal Kmotorka,
Gregor Novotný,
Adolf Vozák,
Pavel Poláček,
Štefan Švec,
Michal Gális,
Vendel Novotný,
Jozef Kúdela,
Jozef Novotný,
Ján Novotný ml.
a Valent Novotný.

Utečenci r.1938

Od južných hraníc Slovenska prichádzali utečenci i do krušovského obvodu. Boli to Pavla Spitzerová z Rakúska, František Koblása s manželkou z územia obsadeného Maďarmi ako i dve rodiny tzv. kolonistov vyhnaných z územia obsadeného Maďarmi a to Anton Bulík s 5 člennou rodinou a Ľudovít Kolárik so 4 člennou rodinou.

Kvôli nepokojom a vyháňaniu Slovákov do vnútrozemia (utekali i dobrovoľne) bolo 60 členov HG a 12 dobrovoľných z obce po dobu 14 dní na maďarských hraniciach.

Zoznam notárov pôsobiacich a úradujúcich v Krušovskej farnosti v r.1869 - 1942
Jozef Kupec 1869
Jozef Selcer 1872-1885
Juraj Štefánek 1885-1888
Rudolf Keller 1899-1914
Rudolf Rečka 1917-1918
Adalbert Alexy 1920
Anton Brček 1931
Vojtech Hykisch 1939
Július Obert 1942

Prvá Československá republika

V roku 1944 došlo k boju i neďaleko Chlebian, kde bol zranený Alexander Makarenko.
Po vyliečení odišiel k rodičom do Kovariec, kde ho vysliedili agenti, uväznili ho v Baťovanoch,
mučili a neskôr popravili.
Na jeseň toho istého roku bol pri „Troch duboch“ zranený Jozef Kúdela a do konca vojny bol v nemocničnom ošetrení v Banskej Bystrici.

Iný osud postihol Jozefa Mikuláša, Františka Novotného a Petra Bočkaya, ktorí boli odvlečení do Zvolena a odtiaľ so stovkami ďalších deportovaní k holandským hraniciam v Nemecku do pracovného tábora, kde v neľudských podmienkach hĺbili šachty na ťažbu železnej rudy.

Štatistika z vojny

V 2.svetovej vojne nepadol ani jeden vojak z obce.
14 500 000 vojakov zabitých
29 650 000 ranených
2 810 000 osôb zabitých pri bombardovaní
21 450 000 osôb prišlo o všetko
15 000 000 osôb evakuovaných zo svojej krajiny
11 000 000 zajatých
32 000 000 verejných budov zničených
100 000 zničených prístavov, tunelov a viaduktov
1 000 000 km ciest zničených.

Ceny niektorých tovarov v roku 1947

1q pšenice 400,-Kčs
1q jačmeň 370,-Kčs
1 kg hovädzie mäso 50,-Kčs
1 kg bravčové mäso 60,-Kčs
1 l slivovica 500,-Kčs
1 kg cukor 15,-Kčs
1 l mlieko 4,50Kčs
1 kus cigareta 1 až 2,-Kčs
1 pár topánok 120-250,-Kčs
oblek 1 400-5 000,-Kčs
zimný kabát 5 000,-Kčs

Predsedovia obce od roku 1945 do roku 1989

1945 Medo Viktor predseda MNV
1946 Motešický Imrich (konali sa voľby)
1948 Kúdela Štefan
1949 - Kluka Ernest predseda
Medo Viktor (podpredseda)
1950 Kluka Ernest predseda
Štrehober Anton (podpredseda)
1951 Rudolf Medo predseda MNV (konali sa voľby)
1954 Medo Rudolf predseda (voľby24.5.)
Švec Štefan podpredseda
Mikuláš Rudolf tajomník
členovia: Rady MNV
Novotný Ján
Tvrdíková Mária
Halmová Irena
Tvrdík Vincent
Bočkay Peter
Ladický Ján

1957 Medo Rudolf predseda (voľby 19.5.)
Lištiak Ján (podpredseda)
Mikuláš Rudolf (tajomník)
členovia Rady MNV:
Kmotorka Vendel
Medová Gizela
Hudec Emil
Kmotorka Viktor
Šmotláková Aurélia
Bočkay Peter
Novotný Emanuel
Petráš Štefan
(roky medzi ešte nezistené)

1964 Sedlák Bartolomej predseda (voľby 14. 6.)
Petráš Štefan (tajomník)
Členovia Rady MNV
Krištof František
Medová Alžbeta
Novotný Štefan
Lištiak Ján
Mikuláš Rudolf
(roky medzi ešte nezistené)

1971 Štefan Petráš
1976 Augustín Paulen z Rajčian a
Štefan Petráš tajomník z H. Chlebian
1981 Milan Krátky z Rajčian a
Ján Jankovič tajomník z H. Chlebian
1986 Pavol Valo z H. Chlebian a
Ján Jankovič tajomník z H. Chlebian.

Najdlhšie úradujúca starostka obce

Ešte za ČSFR bola zvolená za starostku
1990 Helena Gálisová

(vo funkcii starostky obce bola 3 volebné obdobia = 12 rokov!).
Najdlhšie úradujúcou „starostkou“ obce (z mne doposiaľ známych prameňov, bádanie pokračuje) bola pani

Helena Gálisová

2002 Starostkou je dodnes (august r.2006)

1949 založený Zväz mládeže v obci.

1949 predseda KSS Lištiak Ján (vytvorené akčné výbory)

Miestny akčný výbor (A V N F) predseda - Kúdela Jozef
podpredseda MVV - Štrehober Anton

 

predseda JSSR - Gerbel Jozef

 

predsedkyňa SČŽ - Živena: Novotná Štefánia

 

členovia MNV a výborov strán:
Eliáš Alexander
Medo Vincent
Mikuláš Rudolf
Novotný Ján ml.
Kúdela Rudolf
Kúdela Jozef
Michalík Klement
Švec Gabriel
Švec Štefan
1950 predseda KSS Štrehober Anton.

1.6. 1953 bol zrušený lístkový systém.
Do 300 korún dostal občan 1:5 a nad 300 korún 1:50.

Mapa Chlebian: http://www.tic.sk/horne-chlebany-okres-topolcany.html

Odkazy na moje weby
  
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
   Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
   Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
  Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
     Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
  Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.com
   Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
   Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
   Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
  
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
    
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
  
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
  
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
  
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
   Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
   Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
   Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
   Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
   
Príroda: http://agika.szm.com 
   
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
  
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
   Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz 
  
 Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz 
   Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
  
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
  Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
  
Späť | Dopredu


[Späť | Dopredu]
Design by Cezmín Horné Chlebany Slovakia 2010 http://cezmin.wz.sk