wz

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.
[Späť |Dopredu]

Súkromná pekáreň

V obci Horné CHLEBANY nechýba súkromná pekáreň na pečenie chleba (od r. 1991).

„Chlieb náš každodenný daj nám dnes...“ – tak nás učili matere a staré matere hlavnú modlitbu katolíckej viery, „Otče náš“. Chlieb je jednou z našich základných potravín na faktické prežitie. O to, aby sme ho mali nádherne do zlatista upečený starajú sa v našej obci zamestnanci súkromnej pekárne pod vedením majiteľov Pauloviča Miroslava a Ing. Čuháka Miroslava z Krušoviec.

Prevádzka je funkčná vďaka poctivej práci 7 pekárov: z Topoľčian, z obce Chrabrany a Oponice.

Vo všetky pracovné dni roka chlebík rozvážajú do 62 predajní okresov Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou 3 šoféri z obce Krušovce, Rajčany a Topoľčany.

Aby mali všetci za svoju prácu správne a včas zaplatené, o to sa stará administratívna pracovníčka z obce Krušovce.

1 ks bieleho zemiakového chleba je 17,-Sk a čierneho 13,-Sk.

V miléniovom roku sa začalo s pečením bielych chrumkavých rohlíkov v cene jedného kusa za 1,20 Sk.

Pekáreň prešla mohutnou prestavbou a prístavbou v cene 1,5 milióna korún.

V roku 1995 - 1996 sa začalo s prístavbou pekárne. Iba nová pec stála našich pekárov v roku 1996 1 milión korún.

V 1998 roku sa robí prestavba skladových priestorov, budovanie prístrešku, oplotenia, úprava pevného podkladu na dvore a úprava okolia.

V okrúhlom a poslednom roku 20. storočia sa začalo s prípravami na vybudovanie tenisového kurtu za pekárňou.

Prevádzka Pekárne sa zameriava na výrobu rôznych druhov pšeničného, ražného, zemiakového chleba, ako i rôznych druhov tukového, grahamového, sladkého a cereálneho pečiva. Výrobu chleba pripravujú procesom dlhého kvasenia a výlučne ručným spracovaním cesta podľa receptúr starých majstrov. Pekáreň sa zameriava na čerstvosť a kvalitu výrobkov, preto zásobovanie predajní zabezpečujú sedem dní v týždni i počas sviatkov na regionálnej úrovni okresov Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Partizánske.

Nebalené výrobky :
1. chlieb pšeničný (biely) - 1100g, 1000g , 800g , 650g
2. chlieb pšenično-zemiakový - 1100g, 1100g, 1000g , 800g , 650g
3. chlieb pšenično-ražný - 1100g, 1100g, 1000g , 800g , 650g

Balené výrobky :
1. chlieb pšeničný (biely) krájaný , balený - 800g, 400g
2. chlieb pšenično-zemiakový - krájaný , balený - 800g, 400g
3. chlieb pšenično-ražný - krájaný , balený - 800g, 400g
4. chlieb pšeničný (biely) balený - 500g
5. chlieb pšenično-zemiakový - balený - 500g
6. chlieb pšenično-ražný - balený - 500g

Kto sa stará o prevádzku
Miroslav Pavlovič - MJM
Súkromná pekáreň
Horné Chlebany 69
956 31
IČO: 144 128 96
mail: pekarenchlebany @ pobox . sk
tel.č.: 038/ 5 300 219
Obchodné oddelenie:
Miroslav Pavlovič - majiteľ - 0905 485 332
web: http://www.pekarenchlebany.hostujem.sk/news.php

TOPPREVENT

Majiteľmi súkromnej firmy TOPPREVENT Horné Chlebany je pán Ján Bracho z Topoľčian a Július Kučerka z Libichavy.
Zameranie firmy je na šitie ŠPECIÁLNYCH PRACOVNÝCH ODEVOV. Predstavuje to „pilčícke“ pracovné odevy zo špeciálneho materiálu, čiže pre drevorubačov – piliarov – pilčíkov v horách, „mofosy“ pre zváračov a taktiež ochranné pracovné odevy pri práci s kyselinami. Dôležitosť kvalitného materiálu a kvalitnej práce je nesporná. Jedna šička za celú zmenu urobí iba tri pracovné odevy. Denná norma pre 5 šičiek je iba 15 kusov.
Kolektív šičiek vedie pani Alžbeta M. z Mýtnej Novej Vsi a organizuje prácu šičkám s menami Iveta K. z Horných Chlebian, Alžbeta Š. z Dvorian nad Nitrou, Oľga B. a Jana Z. z Topoľčian. Pracujú v jednosmennej prevádzke od 6 do 14 hodiny.
 

K & C, krajčírska výroba

Sídlo firmy je v Topoľčanoch od roku 1991
a od 1. júla 2000, po zakúpení domu od firmy Topprevent (bývalý Eliášov dom) vznikla pobočka K & C, ktorej majiteľmi sú: Jozef Kmotorka Topoľčany (rodák z našej obce) a Peter Červený Topoľčany.
Obsahom náplne práce šičiek je šitie vystielok do rakiev pre zomrelých čo robia: pani Elena K. z Bánoviec nad Bebravou, Janka K. zo Žabokriek nad Nitrou a Jozefína Č. z Topoľčian.

Multifunkčný objekt

Celý komplex bol skolaudovaný v roku 1999 a 2000 je kompletne ohradený. Vstup je riešený jednou malou bránou širokou 1m a jednou nákladnou bránou širokou 8m. Na parcele objektu sú dve samostatné prípojky obecnej vody situované v typizovaných šachtách, dve plynové prípojky každá so samostatnými plynovými hodinami a dve žumpy každá o kapacite 30m3. Na pozemku je umiestnená aj studňa s ponorkou a zásobníkom na vodu.
Do objektu je privedený aj vysokonapäťový transformátor ktorý slúži len pre potreby objektu. Objekt ma samostatný zdroj vzduchu ktorý je privedený do priemyselných časti budovy.
Celý objekt sa skladá z troch budov a nádvoria o rozmere cca 30 x 30m pričom nádvorie je kompletne vybetónované a odvodnené. Jedna budova je certifikovaná lakovňa cca 130m2 so samostatným odvetrávaním. Vedľa lakovne je prístrešok cca 50m2.
Druhá budova cca 2 x 146m2 sa skladá s administratívnej časti vybavenej niekoľkými kanceláriami kuchynkou, šatňou, sociálnym zariadením, sprchou, samostatným vchodom a dielňou. V druhej budove sa nachádzajú zámočnícka dielňa, zváračská dielňa so samostatným odsávaním, skladom hutného materiálu a ďalším dvojpodlažným príručným skladom o rozlohe cca 200m2.
Tretia budova sa skladá s veľkej haly 415m2, šatne, sociálnych zariadení, sprchy, miestnosti pre upratovačku, kotolne s dvoma kotlami a niekoľkých kancelárií. V administratívnej časti tejto budovy na druhom poschodí sa nachádza apartmán so sociálnym zariadením a kúpeľňou, kompletne zariadená kuchyňa a jedna kancelária.
Objekt bol využívaný ako krajčírska dielňa, potom v objekte podnikala strojnícka firma ktorá vyrábala kovové nosníky, donedávna v nej pôsobila firma, ktorá sa zaoberala výrobou priemyselných strojov.
Priestory, ktoré sú k dispozícií v uvedenom objekte je však možno použiť na rôzne podnikateľské účely či už ako veľkosklady, kde dostatočne široký dvor ponúka ľahkú manipuláciu s nákladnými vozidlami, alebo je tu možné začať s výrobou rôznych komponentov pre automobilový priemysel. Ďalšou možnosťou je prenájom týchto priestorov viacerým nájomcom.
Objekt sa nachádza v katastrálnom území obce Horné Chlebany v zastavanej časti obce cca 100m od cesty prvej triedy 1/64. Objekt je vzdialený od Topoľčian 5km, od Partizánskeho 10km a od Nitry 35km.

VIMAR spol.s.r.o. (rok 2000)

Na mieste bývalého „Panderláku“, ako sa nazýval poschodový dom s pavlačou pri majeri, vyrástla budova s halami. V tomto priestore sídli od 25. 4. 2000 firma Vimar spol.s.r.o. a to od dátumu uzavretia spoločenskej zmluvy o založení spol.s.r.o., ktorú uzatvorili:
Gabriele Mariani bytom vo Forlimpopoli (FO) v Taliansku a Viera Koštialová bytom v Hrušovanoch. Zodpovedný zástupca za výrobu, inštaláciu a opravu elektrických strojov a prístrojov je pán
Ing. Ľuboš M. z Továrnik,
za Strojovú výrobu zodpovedá Otakar G. z Topoľčian,
samostatní strojní inžinieri: Ing. Serrano Arturo O. a Ing. Marián M. z Topoľčian.
Ekonómkou je Ing. Gabriela J. z Topoľčian,
sekretárkou Zuzana K. z Horných Chlebian
a vo výrobe pracujú:
Juraj A. Bojná, Roman L. - elektromechanik a Jozef K. - zámočník z Bojnej,
Igor K. Hrušovany - strojný zámočník, Peter Z. Topoľčany- strojný zámočník, Milan M. Borčany - zvárač.
Pracovná doba pre zamestnancov je od siedmej hodiny do šestnástej hodiny s hodinovou obednou prestávkou, kedy všetci zamestnanci chodia na obedy do reštaurácie "u Pútnika." Hotové výrobky firmy sú určené pre zahraničie.

Základy 3.budovy (bývalého "panderláka) sú zhotovené z kameňa v ktorom sú skameneliny morských živočíchov.

Predmetom činnosti firmy je:
1. Veľkoobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti.
2. Maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti.
3. Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby.
4. Výroba stavebných prvkov z kovu.
5.Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhovacieho personálu
6. Zámočníctvo
7. Výroba a montáž kovových konštrukcií.
8. Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu.
9. Výroba iného kovového tovaru.
10. Výroba strojov a ich montáží bez elektrických zriadení.
Základný vklad dvesto tisíc.
Dňa 8.9.2000 je doplnený živnostenský list o výrobu, inštaláciu a opravy elektrických strojov a prístrojov.

SELEKT

Výskumný a šľachtiteľský ústav, a.s. sídlo Bučany, Šľachtiteľská stanica Horné Chlebany
Akciová spoločnosť SELEKT vznikla dňom 1.10.1994 a patria do nej podniky:
Selekt Bučany – vedúci Ing. Michal S.,
Horné Chlebany – vedúci Ing. Jozef P.
a Sládkovičovo – vedúca Ing. Milena D.

Predstavenstvo akciovej spoločnosti:
Ing. Michal S. CSc Krakovany
František K., Dipl. technik Solčany
Ing. Michal S. Rybany
Ing. Ján R. CSc Nové Mesto nad Váhom
Miroslav N. Šúrovce
Michal P. Sládkovičovo
Dozorná rada:
Predseda Dozornej rady: Ing. Vladimír S.
Členovia: PhDr. Eduard Š. a Gabriela P.

Vedúci Šľachtiteľskej stanice Horné Chlebany je pán Ing. Jozef P. z obce Jacovce
Zástupca vedúceho: Ing. Jozef B.

Predmetom činnosti podniku Selektu je :
-výroba a spracovanie osív
-riešenie vedecko-technicnických projektov v poľnohospodárskom komplexe
-obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti osív, sadív, poľnoh.plodín, biologických hnojív, poľnohosp.strojov
-konzultačná a poradenská činnosť v oblasti osív, sadív, poľnoh.plodín, biologických hnojív, poľnohosp.strojov
-konzultačná a poradenská činnosť v poľnohosp.výrobe – murárske práce
-nové a udržiavacie šľachtenie, poľnohosp.výroba vrátane predaja nespracovaných výrobkov.

Vedúci „Repné oddelenie“ : Ing. Ivan G. Solčany
Náplň práce v tomto oddelení je zameraná na udržovanie a novošľachtenie kŕmnej repy.
Vedúci oddelenia „Záhradný hrach“ : Ing. Jozef B. Partizánske.
Vedúca oddelenia „Poľný hrach“: Ing. Mária S. Krušovce
Náplňou je udržovanie a šľachtenie hrachu záhradného a poľného.

Okrem týchto náplní je SELEKT Horné Chlebany s náplňou množenie vyšších stupňov osív, pšenica, jačmeň, zimná repka.

Šľachtiteľská stanica obhospodaruje 367 hektárov ornej pôdy a od jesene r.2000 prevzala do prenájmu od Slovenského pozemkového fondu časť polí - 1500 há – poľnohospodárskeho podniku „Osivár“ Topoľčany.

Z celkové ho počtu 31 zamestnancov pracujú v Selekte občania obce: Dezider F., Božena B., Eva K., Mária Z. a vrátnik Eduard K.

V roku 1999 sa počet zamestnancov zredukoval na 50% prepustením zamestnancov a predčasným odchodom do dôchodku.

Pri sezónnych prácach sú pozývaní bývalí zamestnanci z našej obce na brigádnickú výpomoc ako napr. žatva, repná kampaň ap.

Na sezónne práce prichádzajú do Selektu aj brigádnici z Veľkej a Malej Lehoty pri Novej Bani a z obce Nemčice pri Topoľčanoch.

Produkciu rýb (vodná nádrž s oplotením vybudovaná v roku 1972).

K & C

krajčírska výroba Horné Chlebany 34

 

Sídlo firmy je v Topoľčanoch od roku 1991

a od 1. júla 2000, po zakúpení domu od firmy Topprevent (bývalý Eliášov dom) vznikla pobočka K & C ktorej majiteľmi sú: Jozef Kmotorka Topoľčany (rodák z našej obce) a Peter Červený Topoľčany.

Obsahom náplne práce šičiek je šitie vystielok do rakiev pre zomrelých čo robia: pani Elena K. z Bánoviec nad Bebravou, Janka K. zo Žabokriek nad Nitrou a  Jozefína Č. z Topoľčian.

Mapa Chlebian: http://www.tic.sk/horne-chlebany-okres-topolcany.html

Odkazy na moje weby
  
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
   Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
   Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
  Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
     Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
  Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.com
   Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.czweb.org 
  Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
   Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
   Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
  
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
    
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
  
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
  
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
  
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
   Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
   Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
   Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
   Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
   
Príroda: http://agika.szm.com 
   
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
  
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
   Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.wz.cz 
  
 Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk 
   Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
  
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
  Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
  
Späť | Dopredu


 
[Späť | Dopredu]
 
Design by Cezmín  Slovakia  http://cezmin.wz.sk