wz
 

 

.
 

 

.

 

 

 

Časť mosadznej tabule o renovovaných kultúrnych pamiatkach obce...

Občania v miestnosti kultúrneho domu po oficiálnej časti programu osláv 680.výročia obce od prvej písomnej zmienky.

Veselí muzikanti... zo skupiny TRIO SELEKT...

Publikácia o obci Horné Chlebany z pera  autorského kolektívu v zložení PhDr Oľga Kvasnicová, doc. PhDr Ján Lukačka, CsC., Mgr. Miroslav Kollár, Bc Ján Mašír, PhDr Blažena Šmotláková.

Pani PhDr. Oľga Kvasnicová s pánom Mgr. Dušanom Vaňom.

Pán Mgr. Dušan V A Ň O z Topoľčian,  redaktor a editor knihy o obci Horné Chlebany.

Zvítanie sa...

Vpravo pani PhDr. Blaženka Šmotláková.

Pán starosta obce Bc. Ján M A Š Í R

Bývalá pani starostka obce pani Helenka Gálisová.

Hudba TRIO Selekt...

V strede pani starostka obce Rajčany.

Pán Eduard Vražba, celoživotne pracuje ako údržbár vysielacej techniky obecného úradu a elektrického vedenia v obci i ako správca miestnej zvonice s kaplnkou (inak je môj švagor...)

Peter Boris - organista vo farskom kostole v Krušovciach a hrá na varhany počas sv.omší v obci Horné Chlebany.

Vľavo pani Emília Šatková, spoluzakladateľka a prvá predsedníčka Jednoty dôchodcov v obci.

Švédsky stôl...

Vľavo vedúca Obecnej knižnice pani Vierka Juríková.

Irenka Zelmanová s pani Emíliou Šatkovou.

Kapela TRIO Selekt

Vpravo je náš pán vedúci Mäsiarstva, Dušan Kúdela a vľavo Milan Novotný.

Veselá partia Šatkových a Kúdelových...

Minivýstavka ručných prác...

Hostia

Fotené z balkóna už vo večerných hodinách

Toto mladé žieňa obsluhovalo hostí...

Iba toľkoto záberov som urobila počas hodinky, čo som bola v kultúrnom dome večer po oficiálnej časti programu po 20 hodine

Keď mi niekto poskytne fotografie, zverejním aj ďalšie a milerada.

Anežka Vražbová

Mapa Chlebian: http://www.tic.sk/horne-chlebany-okres-topolcany.html

Moje
webové stránky 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Vianoce:
http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Viktorian
http://viktorian.wz.sk

 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka:
http://seniorka.szm.com
Jáska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
Slovania:
http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias:
http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  :
http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti:
http://babka-radi.euweb.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.ic.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org
Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu