wz

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.
[Späť |Dopredu]


Náš pán starosta Bc.Mašír Janko

Takto sa u nás krája a tlačí kapusta...

...pán starosta Mašír ide príkladom, krája...

...medzitým Mária Novotná s ďalšími robí z vetvičiek striebornej jedličky malý vianočný stromček.

A chlapi tlačia...a tlačia... a tlačia....

K pánu starostovi pribudol ďalší pomocník mužského rodu, aby nebol sám medzi ženami...

...a potom to už išlo, chlapi nielen tlačili, ale aj krájali... a krájali... a krájali....

Vidíte, ako im to ide pekne "od ruky...(?)"

Bývalá pani starosta Helena Gálisová je i vo svojom vyššom veku stále čiperná a zapája sa do aktivít v obci, aj ona krája... a krája.... a krája..., pričom jej spolubesednice Emília Šatková s Emíliou Kačikovou (vpravo) a Anna Kluková s Irenkou Zelmanovou hovoria kadejaké novinky z obce... z pozadia všetky pozorne sleduje Mária Novotná.

A už je tu hlavné menu, ochutnávka vynikajúcich kapustných koláčov...

Pri dobrých kapustníkoch sa dobre zapisuje aj na prezenčnú listinu...

Úle na kolesách

V letnom čase, keď som bola na bicykli v poli, videla som veľký včelín na kolesách a dozvedela som sa, že je to poklad pána Paulena... včielky lietali a znášali nektár "o dušu" a robili bohumilú činnosť, okrem opeľovania znášali medík... tu sú plody práce včelára pána Paulena a jeho včielok robotníc...

Družné debaty o tom, ako bolo, je a bude...

Raz stretol jeden pán menom Jozef Paulen z obce Rajčany krásnu vílu, ktorá sa volala MEDOVÁ VÍLA a odvtedy prepadol medu, prosto med je jeho doménou a hobby, resp. včielky, ktoré tento med prinášajú do jeho "úľov na kolesách". Vidíte pána Jozefa Paulena so synom (veterinárnym lekárom) a s produktami svojej a včelej práce. Nie jeden druh medu je na výstavnom stolíku: agátový, hneď zjari, repkový v lete, neskôr horský a ešte ďalšie druhy... zaručene pravý včelí medík. V popredí je manželka pána Paulena, po našom, teda po domácky zvaná Štefka.

A do koho že sa to náš sympatický včelár pán Jozef Paulen zaľúbil? No predsa do Medovej víly menom Štefánia (Štefka) MEDOVÁ, našej rodáčky z Chlebian. 

Všetky miesta kultúrneho domu boli obsadené návštevníkmi a koštovníkmi domácich kapustných koláčov, ktoré napiekli naše šikovné gazdinky.

Čo by za takú dobrotu dali hladujúce deti tretieho sektora tohto sveta...

Kto pracuje, už tak býva, po práci vždy odpočíva.
Privonia si ružu bielu, oddychuje cez nedeľu.
Pomodlí sa, ruky zloží, ako káže zákon Boží.
A Ježiško v ruži kríčku, myslí na svoju mamičku.

Dary, darovanie, dar

Daruješ človeku rybu, nakŕmiš ho na jeden deň, naučíš ho loviť, dáš mu potravu na celý život.
Dary dávajte biednym s citom. Keď chceš pomôcť chudobnému, pomôž mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému. (Matka Tereza)
Dávať je trvalejšie potešenie ako prijímať, pretože ten kto dáva, si to pamätá dlhšie. (Chamfort)
Darovať, to znamená, ako by si preklenul most cez priepasť samoty. (Antoine de Saint-Exupéry)
Dar, ktorý dáva na seba dlho čakať, je skazený, keď konečne príde. (Axel Oxenstierna)
Darovanému koňovi na zuby nepozeraj. (Slovenské príslovie)
Dlho očakávané dary už nie sú dary, ale splátky.
Do hrobu si odnášame len to, čo sme ľuďom rozdali. Čo sme si nechali pre seba, odíde spolu s nami. (Jaroslav Seifert)

ĎAKUJEME.SK
10 dôvodov prečo využívať "Ďakujeme.sk"

1. Pre darcov je to najpohodlnejší spôsob darovania. Môžu vás kedykoľvek podporiť - aj o polnoci.

2. Platby prostredníctvom internet bankingu su zaťažené najnižšími bankovými poplatkami. Je to najlacnejší spôsob ako darovať dar.

3.
Je to najjednoduchší spôsob ako získavať dary – žiadne obálky, žiadne poštovné, žiadne platenie honorárov ani priestorov, a pod. Systém získavania darov prostredníctvom internet bankingu si môžete stiahnuť i na svoju domovskú stránku.

4. Prostredníctvom DAKUJEME.SK vás môžu podporiť vaši podporovatelia bez ohľadu na to, či sú v Austrálii alebo na rieke Níl.

5. Priemerný dar poskytovaný na internete je 300 Sk.

6. Rozširujete skupinu svojich podporovateľov. Vytvorením svojej stránky na DAKUJEME.SK oslovujete nielen svojich darcov, ale mnohých iných neznámych ľudí, ktorí túto stránku navštívili - či už kvôli reklame na Google, alebo pretože ich sem pozvali ich priatelia.

7. Mnohé organizácie pri získavaní darov majú skúsenosť, že náklady s organizáciou kampane sú rovnaké ako suma, ktorú vyzbierali. Získavanie darov cez internet je finančne najefektívnejší spôsob. Nemusíte platiť priestory, občerstvenie, ani celebrity. Priemerne dosahujú náklady s realizáciou kampane/ zbierky až 15% - 20%. Pri získavaní darov prostredníctvom DAKUJEME.SK nepresiahnete 5%.

8. Na Slovensku až 40% domácností má dnes prístup na internet. 80% mladých ľudí vo veku od 16 až 25 rokov denno-denne je v kontakte s internetom. Je to vaša budúca generácia darcov. Má význam dať im o sebe vedieť.

9. Stránka, ktorú si vytvoríte na DAKUJEME.SK je vaším dielom. Umožňujeme vám, aby ste ju vytvorili podľa svojich predstáv, vložili do nej svoju foto, svoj príbeh, či venovali podporu človeku, ktorý je v núdzi.

10. Min poplatok v hodnote 4% používame na propagáciu DAKUJEME.SK: na zaplatenie kampane na Google, výrobu letákov, reklamu v tlačených médiách. Prostredníctvom tohto min poplatku prispievate aj na medializáciu vlastnej stránky.

Otázky a odpovede, pre tých ktorí získavajú dary

Ako funguje DAKUJEME.SK?
Táto stránka umožňuje získavať dary online, t.j. prostredníctvom internetbankingu, ktorejkoľvek organizácii, ktorú je možné vyhľadať na stránke. Tiež umožňuje získavať dary v prospech jednotlivcov. V tomto prípade však vyžaduje predloženie dokladov totožnosti obdarovaného, doklady o jeho zdravotnom stave, príp. štúdijných výsledkoch a pod. Rovnako vyžadujeme doklady o použití darov. Dôvera darcov je pre nás prioritou.

Existuje spôsob ako aktualizovať príp. doplniť krátky popis činnosti našej organizácie?

Áno. Navštívte linku " Ste nezisková organizácia." Následne kliknite na Viac: Konto MVO. Tu máte možnosť aktuálne upravovať profil svojej organizácie, ktorý je zverejnený na http://www.dakujeme.sk/ . .

Môžem získavať dary aj pre jednotlivcov, skupinu ľudí, prípadne pre organizáciu, ktorá nie je zaregistrovaná?

V prípade, že chcete získavať dary pre jednotlivca, je potrebné, aby ste nám poslali základné informácie o osobe, ktorej chcete pomôcť a špecifikovali na aký účel chcete získavať dary. Uveďte akú ma diagnózu/ problém a účel použitia darov. Budeme od vás požadovať potvrdenie o zriadení účtu, na ktorý budete prijímať dary a kópiu zdravotného stavu osoby, ktorej chcete pomôcť. Všetky tieto doklady odošlite na adresu: pomoc@dakujeme.sk. Po skončení zbierky budeme od vás požadovať kópie účtovných dokladov - podobne ako to od vás požadujú nadácie. tieto doklady nám potvrdia, že ste získané dary požili na vami stanovený účel. Prosím pochopte, že toto je jediný spôsob ako môžeme predísť tomu, aby bola zneužitá dôvera darcov.

Mám zaregistrovanú verejnú zbierku. Môžem získavať dary aj prostredníctvom DAKUJEME.SK?

Áno. Je však potrebné, aby ste nám poslali kópiu potvrdenia o založení zbierky, ktorú vám vystavilo Ministerstve vnútra, vrátane č. bankového účtu. V prípade, že uvažujete o registrácii zbierky a neviete ako na to odpoveď nájdete v článku Ako postupovať pri organizovaní verejnej zbierky uvedenom na tejto stránke.

Kedy budú dary poukázané na účet obdarovanej organizácie?

Všetky dary sú prijímané na účty DAKUJEME.SK zriadené v Slovenskej sporiteľni a Tatra banky. Na účet v Slovenskej sporiteľni sú prijímané dary poukázané z účtov VUB a Slovenskej sporiteľne. Na účet Tatra banky sú prijímané dary poukázané od klientov Tatra banky. Súčet všetkých darov poskytnutých organizácii v danom mesiaci je elektronicky poukázaný z oboch účtov DAKUJEME.SK na účet obdarovanej organizácie v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca.

V prípade, že vaša organizácia má založený účet v Slovenskej sporiteľni alebo v Tatra banke, darovanú sumu (súčet všetkých darov) bude pripísaný na účet organizácie v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca, t.j. v ten istý deň. Ak má vaša organizácia účet vedený v inej banke, darovanú sumu získate najneskôr do 3 pracovných dní.

Ako je zabezpečená bezpečnosť http://www.dakujeme.sk/../?

Všetky platby realizované prostredníctvom http://www.dakujeme.sk/../ prebiehajú v rámci platobných systémov jednotlivých bánk (internetbanking), ktoré sú štandardne zabezpečené pre prenos dát v elektronickom prostredí.

Aké sú transakčné poplatky? Do 31. októbra 2007

Do 31. októbra 2007, v rámci systému DAKUJEME.SK nebudú účtované žiadne poplatky spojené s transferom daru. Z darov budú odpočítané len bankové poplatky spojené s prevodom daru od darcu na účet prímateľa (obdarovanej neziskovej organizácie). Tieto poplatky sú strhávané Slovenskou sporiteľnou a Tatra bankou.

V tabuľke uvádzame akú sumu získa nezisková organizácia z daru v hodnote 100 Sk po odpočítaní poplatkov.

Dar

100 Sk

Bankový poplatok na vstupe a na výstupe 3 Sk + 3 Sk

6 Sk

Dar pripísaný na účet prijímateľa

94 Sk

Od 1. novembra 2007

Od 1. novembra 2007 budú účtované transakčné poplatky vo výške 4% z daru a bankové poplatky spojené s prevodom daru od darcu na účet prímateľa (obdarovanej neziskovej organizácie). Tieto poplatky sú strhávané Slovenskou sporiteľnou a Tatra bankou. Transakčný poplatok v hodnote 4% pokrýva náklady spojené so správou www.dakujeme.sk, t.j. komunikačné poplatky, správu a tvorbu web stránky a pod. Rovnako vysoký poplatok je strhávaný v prípade darcovskej SMS správy, ktorej správu zabezpečuje Donorské fórum.

V tabuľke uvádzame akú sumu získa nezisková organizácia z daru v hodnote 100 Sk po odpočítaní poplatkov.

Dar

100 Sk

Bankový poplatok na vstupe a na výstupe 3 Sk + 3 Sk

6 Sk

Transakčný poplatok DAKUJEME.SK

4 Sk

Dar pripísaný na účet prijímateľa

90 Sk

Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, kontaktujte nás na adrese: pomoc@dakujeme.sk.

POMOC v NÚDZI

Pokiaľ hľadáte pomoc a potrebujete zbierku už či organizácia alebo súkromná osoba, na niečo konkrétne a nevyhnutné, kliknite na nasledujúci odkaz: http://www.dakujeme.sk/pomoc-clanok

Mapa Chlebian:
http://www.tic.sk/horne-chlebany-okres-topolcany.html
 


Odkazy na moje weby
  
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
   Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
   Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
  Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
     Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
  Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.com
   Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.czweb.org 
  Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
   Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
   Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
  
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
    
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
  
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
  
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
  
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
   Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
   Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
   Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
   Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
   
Príroda: http://agika.szm.com 
   
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
  
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
   Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.wz.cz 
  
 Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk 
   Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
  
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
  Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
  
Späť | Dopredu

[ Späť | Dopredu ]
Design by Cezmín Horné Chlebany Slovakia 2010 http://cezmin.wz.sk