wz

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.
[Späť |Dopredu]

Starosta obce:
pán Ing. Jozef L A D I C K Ý

Kontakt:
Obecný úrad
Horné Chlebany
956 31 Krušovce

Tel.: 038/ 5300234
E-mail na OcÚ Horné Chlebany:
ocu(bodka)hornechlebany(zavináč)mail(bodka)t-com(bodka)sk

KDE SA NACHÁDZA OBEC HORNÉ CHLEBANY?

Obec Horné Chlebany leží v severnej časti Nitrianskeho kraja v strednej časti sprašovej Nitrianskej pahorkatiny na pravostrannej nive a terase rieky Bebravy v blízkosti sútoku s riekou Nitrou približne v strede medzi Tríbečským a Inoveckým pohorím.
Na SV sa nachádza Strážovská hornatina, kde vyviera rieka Bebrava pretekajúca 1 km od obce susediacej s Krušovcami, Solčiankami, Rajčanmi a Bošanmi.
Stred obce je 172 m.n.m a v chotári 169 - 233 m.n.m.
Vedie cez ňu hlavná cesta od Topoľčian do Prievidze v Nadliciach s odbočkou do Trenčína.
2 km od nej sa nachádza železničná stanica Bošany.

PÔDA

Chotár tvoria mladotreťohorné usadeniny pokryté sprašou a riečnymi štrkopieskami. Má nivné a hnedozemné pôdy v rozlohe 390 ha.1 Údolie rieky Bebravy má pôdy budované holocénnymi, prevažne vápenatými sedimentmi. Sú to mladé nivné pôdy, veľmi úrodné, s hĺbkou ornice 50 - 70 cm a sú prevažne neutrálne až mierne alkalické. Priľahlá terasa t.j. pleistocenná terasa má mierne kyslé pôdy, hnedozeme vyvýšené nad údolnou nivou. Ornica dosahuje hĺbku 60-80cm.

RIEKA BEBRAVA

Je rieka tečúca v chotári smerom k železničnej stanici Bošany, neďaleko obce.

Bebrava je rieka na západnom Slovensku, preteká územím okresov Bánovce nad Bebravou a
Topoľčany. Bebrava je vrchovinovo-nížinným typom rieky. Je to pravostranný prítok Nitry, je tokom IV. rádu. Má dĺžku 47,2 km, plochu povodia 634 km2 a priemerný prietok 2,3 m3/s v ústí (Práznovce).

Pramení v Strážovských vrchoch, v podcelku Zliechovská hornatina, na juhozápadnom svahu Židovho vrchu (878,2 m n. m.) v nadmorskej výške cca 760 m n. m., na území obce Čierna Lehota.

Priamo v katastri obce sa do rieky vlieva 6 prítokov, tri z východnej a tri zo západnej strany.

Najprv tečie na juh, preteká cez "Suchú dolinu" s výskytom viacerých druhov skamenelín a preteká obcou "Čierna Lehota", kde zľava priberá potok, ktorý sa prelamuje cez krasové územie "Sokolie skaly". V obci tiež priberá pravostranný potok z južného svahu" Záhradčia" (820,4 m n. m.) a ľavostranný prítok z oblasti "Závadskej poľany".
Pod obcou sa stáča na juhozápad, ďalej preteká obcou Šípkov a po pripojení ľavostranného Trebichavského potoka sa oblúkom stáča cez obec Slatina nad Bebravou k severozápadu a neskôr k západu.

Opúšťa Strážovské vrchy a vteká do Nitrianskej pahorkatiny.
Preteká cez obce Krásna Ves a Timoradza, v ktorej sprava priberá Timoradzský potok, pod obcou zľava dva menšie prítoky, spájajúce sa v jednom mieste (221,9 m n. m.), ďalej tečie okolo obce Podlužany a pri Horných Ozorovciach sa spája s významným prítokom, pravostranným Machnáčom.

Potom tečie cez Bánovce nad Bebravou, na území mesta priberá zľava najprv Jelešnicu a Dubničku, potom sprava Svinicu a napokon na južnom okraji mesta (pri Biskupiciach) aj pravostranný Inovec a vzápätí najvýznamnejší prítok Radišu zľava (199,6 m n. m.).

Ďalej preteká rovinatým územím popri obciach Dolné Naštice a Rybany, na území ktorej priberá sprava Haláčovku, neskôr Livinu pri obci Livina a nasledujú prítoky zľava - Pravotický potok a Hydina.

V záverečnom úseku tečie poza obec
Nadlice, spája sa s Rybianskym kanálom zľava a neskôr ešte s Rajčianskym potokom a Solčianskym potokom (169,8 m n. m.) sprava.
Pri obci Práznovce sa vlieva do vodnatejšej rieky Nitry (169,0 m n. m.)

KLÍMA

Priemerné ročné teploty kolíšu od 8°C do 10°C a zrážky od 403 do 820 mm. Extrémne hodnoty klimatických faktorov nemajú takú intenzitu a dĺžku trvania ako v južnejších častiach ZS, preto úrody sú stabilnejšie, najmä obilnín a okopanín.

ČOMU SA U NÁS DARÍ

V miernom klimatickom pásme sa darí obilninám, kukurici, repe, strukovinám, zemiakom a bežnej zelenine.
Ovocným stromom: jabloniam, hruškám, čerešniam, orechom, marhuliam a v priaznivých klimatických podmienkach dozrievajú i broskyne. Slivky zo záhrad vymizli po napadnutí šárkou.

FAUNA A FLÓRA

Pri rieke Bebrave rastú rôzne druhý vŕb a jelše, kde sa zdržiavajú divé kačice, bažanty, jarabice a poľné zajace okrem hlodavcov škrečkov, myší poľných, vodných potkanov a lasíc.
V katastri obce v časti zvanej Hlbočina je pozostatok 2 radov čerešní, pri ktorých sú rozrastené agáty, hloh, chabzda, baza čierna, bršlen, trnky, rešetliak prečisťujúci, plamienok plotný a šípkové kry.
Na miestnom cintoríne je chránený strom javor mliečny (acer platanoides L.) do koruny ktorého sadajú vtáky: sýkorka belasá veľká, penica, zelienka, strnádka, stehlík, žltochvost, ďateľ, kanárik poľný, drozd, škovránok i slávik.
Z dravých vtákov sú to sokol pustovka a myšiak hôrny. Bežne sa tu vyskytujú aj vrabce, straky, havrany a vrany.
Na majeri hniezdia plamienky driemavé a netopiere.
V kanáli za Kračinou sa zdržiavajú ondatry, žaby ropuchy a skokany zelené. Pred 10. rokmi tam žili i mloky a po rokoch sa znovu objavili.

RZMO Tribečsko - inovecký región
Ing. Juraj Soboňa, predseda
Hviezdoslavova 50, Solčany
tel.:038/5383112 fax: 038/5383521 ocu@obecsolcany.sk 
členské obce:
Ardanovce, Belince, Biskupová, Blesovce, Bojná, Čeladince, Čermany, Dvorany nad Nitrou, Hajná Nová Ves, Horné Chlebany, Horné Obdokovce, Horné Štitáre, Hrušovany, Chrabrany, Jacovce, Kamanová, Koniarovce, Kovarce, Krnča, Krtovce, Krušovce, Kuzmice, Lipovník, Ludanice, Lužany, Malé Ripňany, Nemečky, Nemčice, Nitrianska Blatnica, Nitrianska Streda, Norovce, Oponice, Orešany, Podhradie, Prašice, Práznovce, Preseľany, Rajčany, Solčany, Solčianky, Súľovce, Svrbice, Šalgovce, Tesáre, Topoľčany, Tovarníky, Tvrdomestice, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany, Velušovce, Vozokany, Závada
http://www.topolcany.sk/mikroregiony.phtml?id3=22607


Združenie mikroregiónu BEBRAVA
Mária Švecová, predsedníčka
Rajčany 129, 956 32 Rajčany
tel.: 038/ 5300336 ocu.rajcany@stonline.sk 
členské obce:
Krušovce, Rajčany, Horné Chlebany, Solčianky, Norovce
http://www.topolcany.sk/mikroregiony.phtml?id3=22607

Pohľad na Chlebany zo Satelitu

Mapa Chlebian: http://www.tic.sk/horne-chlebany-okres-topolcany.html
Súťaž o najkrajšiu obec Slovenska: http://slovakregion.sk/horne-chlebany


Odkazy na moje weby
  
Cezmína: http://cezmina.wz.sk
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
   Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
  Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.czweb.org 
  Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
  Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.com
  Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
   Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
   Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
  
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
    
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
  
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
  
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
  
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
   Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
   Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
   Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org 
Príroda: http://agika.szm.com 
   
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
   Ranná Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz 
  
 Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk 
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
   Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
 Senior Honza:
http://senior-honza.wz.cz
  Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť | Dopredu

[ Späť | Dopredu ]

Design by Cezmín Horné Chlebany Slovakia 2010 http://cezmin.wz.sk