wzTáto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.
[Späť |Dopredu]

E-mail na OcÚ Horné Chlebany:
ocu(bodka)hornechlebany(zavináč)mail(bodka)t-com(bodka)sk

 

   

Knižnica

Obecná knižnica funguje v obci od roku 1924, kedy mala 120 kníh.

- Za 72 rokov existencie Obecnej a neskôr Miestnej ľudovej knižnice

   bol knižný fond premiestňovaný 7-krát.

- Z počiatočných 100 - 120 ks vzrástol na 4694 knižných jednotiek.

- Knihy boli vypožičiavané s prestávkami 45 rokov

   a stagnácia s prestávkami trvala 27 rokov.

Od roku 1924 sa vystriedali knihovníci

Gregor Novotný,(1924)

Michal Kmotorka

Viktor Medo (1945)

Anton Štrehober,

Kaiser,

Július Kleštinec

Mária Hauerová)

Irma Kmotorková - Marta Kmotorková

Anna Kluková - Štefánia Medová

Mária Tvrdíková - Anna Novotná

Viera Juríková(1978)

Anežka Vražbová 1979 - 1989

Zuzana Moravčíková - Jana Kmotorková a Marcela Tvrdíková.

Novotná Mária (1997)

Zuzana Kúdelová(1998 - 2000)

Miroslava Jakubíková (od júla 2000 - 2001)

Viera Juríková (od 1. 11. 2001).

V roku 1982 knihovníčka Anežka Vražbová

získala a prevzala čestné uznanie

„Vzorná ľudová knižnica“ okresu Topoľčany

 

GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE POČTU ČITATEĽOV KNIŽNICE 1980 – 1995

Najviac čitateľov kníh bolo v roku 1982 (207) a najmenej v roku 1994 (14)

 

GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE POČTU VÝPOŽIČIEK KNÍH 1980 - 1995

Najviac výpožičiek kníh bolo v roku 1981 (4 287)

a najmenej v roku 1994 (274).

1997

Vedúca knižnice: Novotná Mária. Knižnica otvorená iba 1 krát týždenne 2 hodiny.

Knižný fond

Celkom knižných jednotiek: 4191 z toho

odborná literatúra pre dospelých: 895 kj,

beletria pre dospelých 1950 kj,

náučná literatúra pre deti 122 kj,

krásna literatúra pre deti 1224 kj.

Prírastok kníh v roku inou formou: 8, darom: 2.

Čitateľov je za rok 1997: 18

z toho deti do 14 rokov: 13.

Výpožičky kníh za rok 1997: 425 a z toho: odborná pre dospelých: 30; krásna pre dosp.: 87;

odborná pre deti: 37; krásna pre deti: 260, ostatné dokumenty: 11.

Príjem od zriaďovateľa na činnosť knižnice: 1 000,-Sk.

Ročná odmena pre knihovníka: 1 000,-Sk.

Knižnicu navštívilo: 147 užívateľov priestorov knižnice a z toho registrovaných:

18, deti do 15 rokov: 13.

Príjem od zriaďovateľa knižnice: 1 000,-Sk, Výdaj: prostriedky na nákup kníh: 1 000,-Sk,

poplatky za knižničné činnosti 115,-Sk

 

1998

Vedúca knižnice: Kúdelová Zuzana. Knižnica otvorená iba 1 krát týždenne 2 hodiny.

Knižný fond

Celkom knižných jednotiek: 4166 z toho

odborná literatúra pre dospelých: 863 kj,

beletria pre dospelých 1947 kj,

náučná literatúra pre deti 121 kj,

krásna literatúra pre deti 1225 kj.

Prírastok kníh v roku inou formou: 8, darom: 2.

Čitateľov je za rok 2001 29

z toho deti do 15 rokov 25.

Počas roka mala knižnica 147 návštevníkov, ktorí si vypožičali 209 kníh

z toho náučnú pre dospelých 11 kusov, beletriu 68 ks,

náučná pre deti 2 ks a krásnu 128 ks kníh.

Výpožičky kníh za rok 2000: 325 a z toho: odborná pre dosp.: 29;

krásna pre dospelých: 54;

odborná pre deti: 32; krásna pre deti: 210.

Knižnicu navštívilo: 147 užívateľov priestorov knižnice

a z toho registrovaných: 29, deti do 15 rokov: 25.

1999

Vedúca knižnice: Kúdelová Zuzana. Knižnica otvorená iba 1 krát týždenne 2 hodiny.

Knižný fond

Celkom knižných jednotiek: 4161 z toho

odborná literatúra pre dospelých: 862 kj,

beletria pre dospelých 1946 kj,

náučná literatúra pre deti 121 kj,

krásna literatúra pre deti 1225 kj.

Prírastok kníh v roku, kúpou: 2 kusy, darom: 1.

Čitateľov je za rok 2001 32

z toho deti do 15 rokov 26.

Počas roka mala knižnica 147 návštevníkov, ktorí si vypožičali 209 kníh

z toho náučnú pre dospelých 11 kusov, beletriu 68 ks,

náučná pre deti 2 ks a krásnu 128 ks kníh.

Výpožičky kníh za rok 2000: 401 a z toho: odborná pre dospelých: 27; krásna pre dosp: 104;

odborná pre deti: 41; krásna pre deti: 229.

Príjem od zriaďovateľa na činnosť knižnice: 1 000,-Sk.

Ročná odmena pre knihovníka: 1 000,-Sk.

Knižnicu navštívilo: 147 užívateľov priestorov knižnice a z toho

registrovaných: 32, deti do 15 rokov: 26.

2000

Vedúca knižnice Kúdelová Zuzana v prvom polroku 2000: Ku dňu 24.7. 2000 vypožičala 158 knižných jednotiek

a z toho: odborná pre dospelých: 15,

krásna pre dospelých: 46, odborná pre deti: 20, krásna pre deti: 77.

V druhom polroku nastúpila na miesto knihovníčky Ing. Jakubíková Miroslava.

Knižný fond

Celkom knižných jednotiek: 4163 z toho

odborná literatúra pre dospelých: 836 kj,

beletria pre dospelých 1946 kj,

náučná literatúra pre deti 121 kj,

krásna literatúra pre deti 1225 kj.

Prírastok kníh v roku, kúpou: 2 kusy, darom: 1.

Čitateľov je za rok 2001 32

z toho deti do 15 rokov 26.

Počas roka mala knižnica 147 návštevníkov, ktorí si vypožičali 209 kníh

z toho náučnú pre dospelých 11 kusov, beletriu 68 ks,

náučná pre deti 2 ks a krásnu 128 ks kníh.

Výpožičky kníh za rok 2000: 247 a z toho: odborná pre dospelých: 15;

krásna pre dospelých: 85;

odborná pre deti: 26; krásna pre deti: 121.

Knižnicu navštívilo: 147 užívateľov priestorov knižnice a z toho registrovaných: 32,

deti do 15 rokov: 26

2001

Vedúca knižnice Ing. Jakubíková Miroslava do 15. 9. 2001.

od 1. 11. 2001Juríková Viera.

Knižnica otvorená iba 1 krát týždenne 2 hodiny.

Knižný fond

Celkom knižných jednotiek: 4006z toho

odborná literatúra pre dospelých: 860 kj,

beletria pre dospelých 1824 kj,

náučná literatúra pre deti 120 kj,

krásna literatúra pre deti 1200 kj.

Prírastok kníh v roku 2 kusy.

Čitateľov je za rok 2001 32

z toho deti do 15 rokov 26.

Počas roka mala knižnica 147 návštevníkov, ktorí si vypožičali 209 kníh

z toho náučnú pre dospelých 11 kusov, beletriu 68 ks,

náučná pre deti 2 ks a krásnu 128 ks kníh.

Výpožičky kníh za rok 2001: 209 a z toho: odborná pre dospelých: 11; krásna pre dosp: 68;

odborná pre deti: 2; krásna pre deti: 128.

Knižnicu navštívilo: 147 užívateľov priestorov knižnice a 

z toho registrovaných: 32, deti do 15 rokov: 26.

Konala sa inventarizácia kníh a vyradených bolo 728 kusov

z dôvodu zastaralých i znehodnotených kníh.

Inventarizáciu urobila knihovníčka Viera Juríková.

Pre porovnanie rok 2001 s rokom 1997.- V roku 1997 nebola zakúpená

ani jedna kniha do knižného fondu knižnice.

V roku 1998 už bolo poskytnuté 1000 korún na nákup nových kníh

 

2002

Vedúca knižnice Juríková Viera

Knižný fond obsahuje 3 591 knižných jednotiek

z toho: odborná literatúra pre dospelých 390 kj

krásna literatúra pre dospelých: 1761 kj

odborná literatúra pre deti: 143kj

krásna literatúra pre deti: 1 297kj.

Ročný prírastok knižných jednotiek je 459 kusov z toho 4 sú získané kúpou a 455 darom.

Úbytok kníh zastaralej a znehodnotenej literatúry je 874 kusov.

Počas roku je z 351 obyvateľov obce registrovaných 26 čitateľov

a z toho do 15 rokov: 19 detí.

Výpožičky kníh za rok 2002: 244 a z toho: odborná pre dospelých: 70;

krásna pre dospelých: 31;

odborná pre deti: 46; krásna pre deti: 97.

Knižnicu navštívilo: 351 užívateľov priestorov knižnice

2003

Knižnica má k dispozícií jednu miestnosť v budove kultúrneho domu s celkovou plochou 46m².

Vedúca knižnice: Juríková Viera

Knižný fond obsahuje 3 594 knižných jednotiek z toho:

odborná literatúra pre dospelých 390 kj

krásna literatúra pre dospelých: 1 761 kj

odborná literatúra pre deti: 146 kj

krásna literatúra pre deti: 1 297 kj.

Celkom prírastok kníh z rok 2004 ; kúpou 3 kj:

Čitateľov je: 28 a z toho do 16 rokov: 13. Knižnicu navštívili v roku 2003 

používatelia priestorov knižnice: 351.

Výpožičky kníh za rok 2004: 167 a z toho: odborná pre dospelých: 63;

krásna pre dospelých: 19;

odborná pre deti: 35; krásna pre deti: 50.

Majetok knižnice: Majetok knižnice je 1 počítačový server prístupný verejnosti.

Náklady na hlavnú činnosť knižnice:7 699,-Sk a z toho: nákup kníh: 699,-Sk.

Kapitálové výdavky: automatizácia: 9 000,-Sk.

Majetok knižnice je 1 počítačový server prístupný verejnosti

 

2004

Vedúca knižnice: Juríková Viera

Knižný fond obsahuje 3 201 knižných jednotiek

z toho: odborná literatúra pre dospelých 293 kj

krásna literatúra pre dospelých: 1 681 kj

odborná literatúra pre deti: 108 kj

krásna literatúra pre deti: 1 119 kj

Celkom prírastok kníh z rok 2004  27 kj; kúpou: 9; darom: 18.

Výpožičky kníh za rok 2004: 167 a z toho: odborná pre dospelých: 63;

krásna pre dospelých: 19;

odborná pre deti: 35; krásna pre deti: 50.

Knižnica má k dispozícií jednu miestnosť v budove kultúrneho domu

s celkovou plochou 46m².

Čitateľov je: 23 a z toho do 15 rokov: 13. Knižnicu navštívili v roku 2004 342 používatelia priestorov knižnice.

Podujatia knižnice: 2 kultúrno - spoločenské a vzdelávacie akcie

pre používateľov knižničných priestorov.

 

2005

Vedúca knižnice: Juríková Viera

Knižný fond obsahuje 3 207 knižných jednotiek

z toho: odborná literatúra pre dospelých 294 kj

krásna literatúra pre dospelých: 1 683 kj

odborná literatúra pre deti: 108 kj

krásna literatúra pre deti: 1 122 kj

Celkom prírastok kníh z rok 2005  6 kj; kúpou: 6; darom: 0.

Úbytky kníh za rok 2005: 0

Výpožičky kníh za rok 2005: 218 a z toho: odborná pre dospelých: 109;

krásna pre dospelých: 16;

odborná pre deti: 16; krásna pre deti: 53.

Knižnica má k dispozícií jednu miestnosť v budove kultúrneho domu

s celkovou plochou 46m² a počet miest v čitárni 12.

Čitateľov je: 28 a z toho do 15 rokov: 13.

Knižnicu navštívilo v roku 2005  203 používateľov priestorov knižnice.

Podujatia knižnice: 3 kultúrno-spoločenské a vzdelávacie akcie za účasti 75 účastníkov

Informačná výchova: 1 podujatie pre používateľov knižničných priestorov.

Metodická návšteva: 1.

V knižnici je 1 počítač pre verejnosť bez internetu - na hry pre deti.

 

2006

Vedúca knižnice: Juríková Viera

Knižný fond obsahuje 3 449 knižných jednotiek

z toho: odborná literatúra pre dospelých 576 kj

krásna literatúra pre dospelých: 1 681 kj

odborná literatúra pre deti: 158 kj

krásna literatúra pre deti: 1 192 kj

Celkom prírastok kníh z rok 2006  247 kj; kúpou: 6; darom: 241.

Úbytky kníh za rok 2005: 2

Výpožičky kníh za rok 2005: 225 a z toho: odborná pre dospelých: 225;

krásna pre dospelých: 38;

odborná pre deti: 93; krásna pre deti: 34.

Knižnica má k dispozícií jednu miestnosť v budove kultúrneho domu

s celkovou plochou 46m² a počet miest v čitárni 12.

Čitateľov je: 57 a z toho do 15 rokov: 20.

Knižnicu navštívili v roku 2004 261 používatelia priestorov knižnice.

Podujatia knižnice: 1 kultúrno-spoločenské a vzdelávacie akcie

Informačná výchova: 1 podujatie pre používateľov knižničných priestorov.

Metodická návšteva: 1.

V knižnici je 1 počítač bez internetu na hry pre deti

 

TRÍBEČSKÁ KNIŽNICA V TOPOĽČANOCH

Čsl. armády 28.955 35 Topoľčany,

tel. 038/ 5324 745, telfax. 038/ 5325 621,

e-nail: libfary@ba.telecom.sk

 

ZÁPIS Z METODICKEJ NÁVŠTEVY OBECNEJ KNIŽNICE

 

v HORNÝCH CHLEBANOCH konanej dňa 28.9. 2006

Prítomní;

Ju r í kov á Viera - knihovníčka

Žitňanová Eva - metódička TK

 

Posledná metodická návšteva sa uskutočnila dňa: 16.12.2005

 

1.UMIESTNENIE KNIŽNICE: V spoločnej miestnosti s klubom dôchodcov v budove OcÚ.

2.PRIESTORY KNIŽNICE; Sú vyhovujúce, čisté, zariadené účelovým nábytkor

3.Priestory sú vhodne vyzdobené aktuálnymi knižničnými materiálmi.

 

4. KNIŽNÝ FOND(ďalej len KF)

KF spolu:          3 207 k. j.

Prírastkový zoznam:   4 951 k. j.

Zoznam vyradených kníh:        1 744 k. j.

Prírastky KF v r. 2006:         41 k. j.

kúpou:  6 k. j.

darom:  35 k. j.

Úbytky KF v r 2006:

 

Uloženie KF: v typizovaných regáloch podľa vek.

kategórii a vedných odborov,

v rámci skupín podľa abecedy autorov

Označenie KF: tabuľky + rozraďovače

 

Ochrana KF: nie je zabezpečená počas

klubovej činnosti KD, upomienky (ústne)

 

Periodická tlač: -

Elektronické a audiovizuálne dokumenty: -

5.          POUŽÍVATELIA spolu:57

deti a mládež do 15 r.:           20

dospelí:                                     37

návštevníci knižnice:   178, z toho 132 detí

6.          VÝPOŽIČKY spolu:    112

B:          46

N:          25

M:          21

Mn:        20

 

Prezenčné: -

Špeciálne dokumenty: -

Poskytnuté registrované bibliografické a faktografické informácie: -

EVIDENCIA:

Knižničný fond:  prírastkový zoznam

Používatelia:                 zoznam čitateľov

Výpožičky:                     denník o činnosti knižnice

Podujatia: Všetky knižničné dokumenty sú vedené správne.

 

.   KULTÚRNO-VZDELÁVACIE PODUJATIA: 3

Informačná výchova:

Počet účastníkov podujatí:                   10

.   EDIČNÁ ČINNOSŤ:

.   KATALÓGY:

3. PROPAGÁCIA KNIŽNICE A JEJ SLUŽIEB V OBCI: OZNAČENIE KNIŽNICE: - budova:

 

12.         INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE (PC, internet, vlastná www stránka)

13.         POŽIADAVKY NA ÚSEK METODIKY TK;

 

- poskytnúť predpísané vzory tlačív potrebných pre činnosť knižnice

- kontakt na ŠEVT

14.         NÁVRHY NA OPATRENIA:

- V záujme plnenia základných ukazovateľov činnosti knižnice odporúčame

využiť všetky dostupné formy a pravidelne propagovať činnosť a služby

knižnice aj  prostredníctvom  miestneho  rozhlasu  a propagačných  skriniek

(knižné novinky, príležitostnú literatúru, otváracie hodiny, iné služby...)

termín: priebežne         zodp. p. Juriková

- V záujme zviditeľnenia knižnice odporúčame vyvesiť na budovu ZŠ (od ulice)

tabuľku s označením „OBECNÁ KNIŽNICA".'

termín: ihneď    zodp. OcÚ a p. Juríková

Na vedomie:

 

Zapísala: Eva Žitňanská

- Ján Mašír - starosta obce Horné Chlebany

- Viera Juríková - knihovníčka

- Mária Kráľová - riaditeľka TK

V Topoľčanoch, dňa 22.11. 2006

2007

 

Doposiaľ - za 5 mesiacov roku 2007 –

navštívilo knižnicu detí do 15 rokov: 52

Spolu návštevníkov bolo: 96

A výpožičiek kníh : 73 z toho

náučná: 16,

beletria: 16,

Mládežnícka náučná: 14

a krásna pre deti: 10.

 

Vedúca knižnice: Juríková Viera

Knižný fond obsahuje  knižných jednotiek

z toho: odborná literatúra pre dospelých kj

krásna literatúra pre dospelých: kj

odborná literatúra pre deti: kj

krásna literatúra pre deti: kj

Celkom prírastok kníh z rok 2006       kj; kúpou: 6; darom:       .

Úbytky kníh za rok 2005:

Výpožičky kníh za rok 2005: a z toho: odborná pre dospelých:

krásna pre dospelých: 

odborná pre deti: krásna pre deti:

Knižnica má k dispozícií jednu miestnosť v budove kultúrneho domu

s celkovou plochou 46m² a počet miest v čitárni 12.

Čitateľov je: a z toho do 15 rokov:      .

Knižnicu navštívili v roku 2004 používatelia priestorov knižnice.

Podujatia knižnice: kultúrno-spoločenské a vzdelávacie akcie

Informačná výchova: podujatie pre používateľov knižničných priestorov.

Metodická návšteva:

V knižnici je 1 počítač bez internetu na hry pre deti

 

Zoznam odporúčanej literatúry pre žiakov 1.-4.ročníka

No, počkaj

Malý princ

Tom a Jerry

Tri prasiatka

Veľká kniha rozprávok

Havran

Zlaté rozprávky

Maťko a Kubko

Bájky z rozprávkoveho sveta

Parádnice Zajačice

Popoluška

Pipi, dlhá pančucha

Slovenské rozprávky

Katici

Princeznin denník

Rozprávky o psíčkovi a mačičke

Dovidenia Zuzanka

Oslavy v Bullerbyne

Na brehoch Slivkovej riečky

Jano

Biblia

Tetovaná mama

Nová encyklopédia psov

O obrovi Dodovi

Robin Hood

S dievčiskom sa nehráme

Traja pátrači

Zlatí chlapci

Prázdniny so strýcom Rafaelom

Pán Zlodejov

Harry Potter

Územná jednotka číslo štatistické SR

Kód        Názov

SK0234503177 Dvory nad Žitavou

SK0234503185 Gbelce

SK0234503193 Hul

SK0234503215 Jasová

SK0234503223 Jatov

SK0234503231 Kamenica nad Hronom

SK0234503240 Kamenín

SK0234503258 Kamenný Most

SK0236542709 Blesovce

SK0236542717 Bojná

SK0236556297 Čeľadince

SK0236542792 Čermany

SK0236556262 Dvorany nad Nitrou

SK0236542881 Hajná Nová Ves

SK0236542938 Horné Obdokovce

SK0236542954 Horné Štitáre

SK0236556351 Horné Chlebany

SK0236542971 Hrušovany

SK0236556157 Jacovce

SK0236543039 Kamanová

SK0236543063 Koniarovce

SK0236543071 Kovarce

SK0236543101 Krnča

SK0236543110 Krtovce

SK0236556149 Krušovce

SK0236581704 Kuzmice

SK0236505021 Lipovník

SK0236505048 Ludanice

SK0236505064 Lužany

SK0236505137 Malé Ripňany

SK0236581305 Nemčice

SK0236505226 Nemečky

SK0236505234 Nitrianska Blatnica

SK0236505242 Nitrianska Streda

SK0236505251 Norovce

SK0236505285 Oponice

SK0236556211 Orešany

SK0236505340 Podhradie

SK0236505374 Prašice

SK0236581658 Práznovce

SK0236505404 Preseľany

SK0236505421 Radošina

SK0236505439 Rajčany

SK0236505498 Solčany

SK0236556327 Solčianky

SK0236505510 Súlovce

SK0236556238 Svrbice

SK0236505536 Šalgovce

K0236505561   Tesáre

SK0236504998 Topoľčany

SK0236580457 Tovarníky

SK0236556165 Chrabrany

SK0236505617 Tvrdomestice

SK0236505641 Urmince

SK0236505676 Veľké Dvorany

SK0236505714 Veľké Ripňany

 

PORTÁL pre knižničnú a informačnú teóriu a prax: http://www.infolib.sk/index/index.php

KNIŽNICA

2500 pred naším letopočtom až za počiatok nového letopočtu. Vrstva dokumentuje celé obdobie asýrskej vlády.
Pred 2 500 rokmi sa dostal kult Ištary, uruckej bohyne lásky a vojen, aj k prvým osídlencom týchto miest, keďže i jej postavili v Aššure pyramídový chrám. A to na čestnom mieste medzi kultovým komplexom všemocného hlavného boha mesta Aššura a sakrálnou stavbou mezopotámskych bohov Anu, boha bohov, a Adada, vládcu nad počasím. Približne na päťsto rokov potom zavládol nad mestom na Tigrise relatívny pokoj. V dvadsiatom storočí pred naším letopočtom ovládali Asýrčania sieťou obchodných kolónií celú výmenu tovarov medzi Ana-tóliou a Babylonom a Perziou. Najvýznamnejšou z kolónií bolo Kul-tepe, a najmä odtiaľ plynul do asýrskej štátnej pokladnice výdatný prameň peňazí, zavlažujúci rast politickej moci: v osemnástom storočí pred naším letopočtom vznikla - vedno s Babylonom pod vládou zákonodarcu Chammurabiho - prvá asýrska teritoriálna ríša. V nasledujúcich storočiach sa - raz viac, raz menej - podieľala na politických hrách Orientu.

Vyše tisícpäťsto rokov mali Asýrčania významné postavenie v politike starovekého Orientu. Potom bola zárodočná bunka prvej svetovej ríše a centrum kultu boha Aššura zrovnaná so zemou. Dnes archeológovia kúsok po kúsku lúštia premenlivý beh dejín mesta Aššur súperiaceho s Babylonom o nadvládu nad jednou z kolísok ľudskej civilizácie Mezopotámiou. Do Aššuru sa z juhu podkopali dobyvatelia pod mestské opevnenia, zo severu útočili na mestskú bránu a podpálili ju; zdá sa, že práve tadiaľ vnikli do mesta. Päť metrov široké hlavné ulice prehradené barikádami z nepálených tehál a zamurované bočné uličky útočníkom síce sťažili postup, pádu mesta však zabrániť nemohli. Jednotky perzských Medov vyplienili chrámy a paláce a podpálili aj zvyšok Aššuru. Pobitých obrancov i ďalších obyvateľov, ako aj archívy hlinených tabuliek pochovali zrútené budovy. Mesto padlo roku 614 pred naším letopočtom tak rýchlo, že Babylončania, spojenci Medov, sa na bojisko dostavili až keď už bolo po všetkom. Aššur našli už len v dymiacich rozvalinách.
Z antického Aššuru je zatiaľ odkrytá len časť. Dnes tam hľadajú archeológovia pomocou najmodernejších prístrojov nie zlato a drahocenné čačky, ale poznanie o živote, materiálnom i duchovnom svete ľudí raného obdobia antiky.

 

POKLADY POD CINTORÍNOM


Asýrsky kráľovský pár hoduje v besiedke z viniča ovievaný služobníctvom


Hladači mali šťastie. Už v roku 1910 upreli pozornosť na vyvýšeninu v niekdajšom strede dávnej metropoly, kde sa v dĺžke dvesto metrov rozkladal novodobý cintorín. Do toho sa, pravda, nemohli pustiť, a tak ostal až dnešným archeológom, pretože teraz sa na ňom už asi tridsať rokov nepochováva. Začali ho teda znova rozrývať a 10 metrov vysoký kopec ich nesklamal. Pred troma rokmi narazili irackí archeológovia na jeho východnom okraji na dosiaľ neznámy palác, nemeckí zasa na západnom konci na vyše dvaapoltisícročnú vrstvu osídlenia.

Počas panovania kráľov Assuma-sipala II (884-858 pred Kr.) a Sal-manassara (858-824 pred Kr.) sa tzv. novoasýrskou ríšou opäť začal asýrsky vzostup na velmoc tých čias. Vyše tristo rokov valcovala jej vojnová mašinéria celý Predný východ. Jej „vládcovia štyroch svetových strán" zdobili grandióznymi reliéfmi, spodobeniami bojov a moci svoje paláce v Nimrude, Ninive a Chorsabane - len v Aššure, napodiv, nie. Až napokon šesť storočí pred novým letopočtom sa Aššur stal sám obeťou. Médovia z Perzie vyvrátili stredobod asýrskeho sveta jediným pochodom. Ako sa dá vyčítať z ruín, ich úder nebol nečakaný. Obrancovia zatarasili cesty, paláce stavebne popremieňali na obrovské zásobárne obilia. Ešte dnes sú v troskách metrové vrstvy zuhoľnatených zŕn. Odborníci rátajú, že tu mohli byť zásoby asi pre 20-tisíc ľudí najmenej na mesiac. Tak dlho sa však mesto nedokázalo udržať. O dva roky neskôr (v roku 612 pred Kr.) padlo pod médsko-baby-lonským náporom aj kráľovské a vládne centrum Ninive; svetová asýrska ríša sa stala definitívne minulosťou.


HLINENÉ ARCHÍVY
Už pri prvých vykopávkach v rokoch 1908 až 1910 odkryli bádatelia Nemeckej orientálnej spoločnosti v dome Kizir-Aššura, zaklínača Aššurovho chrámu, vyše tisíc úlomkov hlinených tabuliek. Po ich dlhoročnom úmornom skladaní a lúštení je teraz jasné, že šlo o odbornú knižnicu učenca, podstatou úloh ktorého bolo udržiavať pomocou modlitieb, mágie a rituálov svetový poriadok a odvracať všetko zlo od kráľa i od jeho krajiny a obyvateľstva. Súčasťou knižnice však boli aj lekárske texty - napríklad ako postupovať pri vypadávaní vlasov či pri impotencii. Novonájdené a prečítané texty klinovým písmom diferencujú a menia čierno-biely pohľad na dobyvateľských Asýrčanov. Jasnejšie vidno aj inú stránku ich nadvlády. Keď napríklad hrozil v jednom z obratov dejín zánik babylonskej vzdelanosti, nariadil asýrsky kráľ Aššurbanipal (669 až 627 pred n. I.) všetky tam zaznamenané poznatky prepísať pre jeho knižnicu v Ninive (zachovalo sa z nej asi 25-tisíc tabuliek a zlomkov). Pritom sa asýrski učenci neuspokojovali len s jednoduchým kopírovaním, ale doplnili náboženské a medicínske texty vlastnými názormi. Podľa svojich potrieb tak sformovali samostatný kánon asýrskej učenosti.
Šťastím pred dnešných bádateľov v oblasti dávnych mezopotámskych kultúr je, že Kizir-Aššurovu knižnicu pri finálnej katastrofe mesta zasypali zrúcaniny jeho domu, ktoré ju kompletne zakonzervovali až do našich čias.
Súčasťou knižnice sú aj záznamy o oveľa prozaickejších stránkach života a záujmoch kráľovského paláca. Napríklad na asi dvesto tabuľkách, ktoré vykopali roku 2001, je zoznam darov od kassidského kráľa či zoznam zásob kovov a koží alebo údaje o nákupe bylín pre palácového kuchára. Dokonca je tam aj zmluva o pôžičke 22-tisíc litrov obilia Kizir Aššura Iqbi-Aššurovi vrátane vyšších úrokov, ak obilie v termíne nevráti. Ako záloh plnenia poskytne Iqbi-Aššur svoju otrokyňu; jej prípadná smrť či útek idú na jeho konto.
Archeológovia sa domnievajú, že takmer každý štvrtý zo zasypaných domov mal svoj vlastný súkromný archív - pod rumoviskom by sa teda mal ešte ukrývať obrovský poklad vedomostí o každodennom živote v prvej veľmoci na svete.

J.A.Komenský

Mapa Chlebian: http://www.tic.sk/horne-chlebany-okres-topolcany.html
Súťaž o najkrajšiu obec Slovenska: http://slovakregion.sk/horne-chlebany

 


Odkazy na moje weby
  
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
   Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
   Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
  Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
     Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
  Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.com
   Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.czweb.org 
  Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
   Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
   Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
  
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
    
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
  
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
  
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
  
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
   Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
   Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
   Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
   Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
   
Príroda: http://agika.szm.com 
   
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
  
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
   Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.wz.cz 
  
 Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk 
   Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
  
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
  Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
  
Späť | Dopredu


[ Späť | Dopredu ]

Design by Cezmín Horné Chlebany 2006 http://seniorka.szm.com