wz

H O R N É   CH L E B A N Y    S PRVOU PÍSOMNOU ZMIENKOU Z  r.  1328

 

Invázne rastliny, ktoré útočia

 

Spoluobčania...

Viacerí ste sa stretli v našej obci s rastlinami, ktoré sa šíria nekontrolovane, zarastajú pozemky, vyčerpávajú pôdu, sú horšie ako burina a je obtiažne a aj ťažké  zbaviť sa ich úplne. Rastú v opustených dvoroch, v Hlbočine,  pri kanáloch aj pri bošianskej železničnej trati atď
 

 

Odkiaľ sa u nás vzali?

Boli k nám dovezené z iných svetadielov ako okrasné rastliny, ale postupne sa vymkli spod kontroly a šíria sa v súčasnosti aj vo voľnej prírode.

Označujeme ich ako invázne druhy rastlín.

Venujte im prosím zvýšenú pozornosť.

Ako vlastníci pozemkov ste zo zákona povinní udržiavať Vaše pozemky čisté od týchto rastlín.

 

§ 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny hovorí:
„...(2) Invázne druhy je zakázané dovážať, držať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho druhu.
(3) Vlastník (správca, nájomca) pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy zo svojho pozemku spôsobmi podľa odseku 7 a o pozemok sa starať takým spôsobom,
aby zamedzil opätovnému šíreniu inváznych druhov, a to na náklady pôvodcu ich šírenia, ak je známy, inak na náklady štátu. ...“

Tento zákon dopĺňa Príloha č. 2 Vyhlášky 24 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 9. januára 2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vyhláška určuje zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania.
 

Odkaz na stránky o Inváznych rastlinách aj s obrázkami

a ďalšími dôležitými informáciami

(po kliknutí na odkaz sa stránka otvorí v novom okne)

časť prvá: http://cezmina.wz.sk/Kulturnepamiatky.htm

časť druhá: http://cezmina.wz.sk/Invazivnerastliny.htm

 

 

Informácia

 Aký dlhý čas treba na rozklad odpadkov?

Zaiste už všetci viete o tom, že rôzne odpadky sa rozkladajú rôznu dobu. K tomu je preukázané, že rovnaký materiál sa môže rozkladať oveľa kratšiu či dlhšiu dobu, keďže záleží na mieste, kde je odpad umiestnený, na vlhkosti, slnečnom svetle a prístupe vzduchu. Pri organických materiáloch tiež na existencii rozkladania, teda organizmov, ktoré sa odpadom živia alebo v ňom žijú. No okrem uvedeného procesu a potrieb pri rozklade odpadu existuje množstvo novodobých odpadkov, ktoré sa rozkladajú veľmi dlhý čas alebo dokonca sa nikdy nerozložia. Niektoré odpadky, najmä organické, prírode nemusia škodiť, ba môžu jej dokonca prospievať. Na druhej strane, iné odpadky nielenže špatia našu prírodu, ale môžu uvoľňovať vysoko jedovaté látky, preto je pre každého z nás dôležité, keďže sme súčasťou prírody, aby sme si uvedomili, že to, čo po nás môže zostať aj tisícky rokov, zďaleka nie je len to, načo by sme mohli byť hrdí.

Preto...
Môžete sa zakaždým už pri nákupe tovaru pozrieť na značenie obalov výrobkov pre triedený odpad a zistiť, kam čo vyhodiť. Nasledujúca tabuľka ukazuje priemernú dobu rozkladu odpadkov, keď sa váľajú alebo ich vietor rozfukuje po okolí skládok odpadu po povrchu nejakého poľnohospodárskeho pozemku, či lesnej pôdy (mimo zimného obdobia).


Zoradené podľa rokov rozkladu odpadu
Odpad  - Približná doba rozkladu

ohryzok jablka, hrušky - 16 dní
papier - 4 mesiace
šupka od banánu - 5 mesiacov
šupka od pomaranča - 1 rok
nové ekologické tašky so samorozkladacím degradabilným plastom - 1 rok
vlnená ponožka - 1,5 roka
krabice od nápoja bez hliníkovej fólie (kefír, čerstvé mlieko) - 7 rokov
struny do kosačky - nové bio struny do - 10 rokov
ohorok cigarety s filtrom - 15 rokov
plechovka - 15 rokov
igelitový sáčok či taška - 25 rokov

žuvačka - 50 rokov
plastový kelímok - 70 rokov
PET fľaša, plastová fľaša - 100 rokov
alobal alebo tetra - neskôr s hliníkovou fóliou - 100 rokov
jednorazové plienky  - 250 rokov
sklo -  tisíce rokov (ale možno nikdy)
polystyrén - desaťtisíce rokov (ale možno aj nikdy)
struny do kosačky  - pravdepodobne nikdy

 

Mapa Chlebian::

http://www.tic.sk/horne-chlebany-okres-topolcany.html

http://slovakregion.sk/horne-chlebany

Moje
webové stránky 
Cezmín:
http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian
http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk

Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu
>

by Cezmín Slovakia 1999 http://cezmin.wz.cz

TOPlist