wz
 

 
 

.Oslavy pri príležitosti 50.výročia

založenia ochotníckeho krúžku

v Horných Chlebanoch

Príhovor

Posedenie

Náš dobrý pán MUDr.Ľubomír Čaniga s pani manželkou

Duchovní s našim pánom starostom Ing.Jankom Mašírom

Novovydaná kniha o obci Horné Chlebany "Nové pohľady"

Redaktor a editor knihy pán Mgr. Dušan Vaňo z Topoľčian

POZDRAVUJEME "KLIKAJÚCICH" PRIATEĽOV

V SÚŤAŽI SLOVAK REGIÓN  "O najkrajšiu obec Slovenska", MOJICH MILÝCH

NETOVÝCH PRIATEĽOV Z ČESKA a SLOVENSKA a aj zo zahraničia

(Nemecka, Francúzska, Belgicka, Holandska, Švajčiarska, Rakúska, Švédska, Poľska,

Kanady  a Argentíny. Z uvedených štátov dávali sporadicky hlasy Chlebanom).

NADLIČANKA

Pán starosta Ing.Ján.Mašír má dary od priateľov z družobnej dedinky z Poľska, od "horalov"

klobúk, valaška a fľaša slivovice

Je podvečer a hrá do tanca i na počúvanie

dychová skupina "NADLIČANKA"

Perfektná kapela!!!

Prvý tanečníci...

Záber pri odchode domov...

(Ostatné fotografie spracujem v priebehu týždňa. Cezmín)

 

 

     
.
         
Panoramatické zábery obce Horné Chlebany
         
         
         

Odkazy na moje weby
  
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
   Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
   Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
  Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
     Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
  Milujem pani s veľkým P...:
http://www.cezmina.szm.com
   Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.czweb.org 
  Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
   Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
   Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
  
  Kelti-Jánska noc v histórii:
http://cbjanskanoc.ic.cz
    
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
  
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
  
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
  
 Obec H.Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz
   Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
   Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
   Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
   Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  
 Cezmín:
http://cezmin.czweb.org 
   
Príroda:
http://agika.szm.com 
   
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
  
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
   Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.wz.cz 
  
 Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk 
   Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
  
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
  Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
  
Späť | Dopredu


 [ Späť | Obnoviť | Dopredu
Design by Cezmín Horné Chlebany http://cezmin.wz.cz

Panoramu Chlebian nafotil pán Mgr. Duško Vaňo