wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

001.jpg
001.jpg
002.jpg
002.jpg
003.jpg
003.jpg
004.jpg
004.jpg
005.jpg
005.jpg
006.jpg
006.jpg
007.jpg
007.jpg
008.jpg
008.jpg
009.jpg
009.jpg
Zápis na mosadznej tabuli o kultúrnych pamiatkach obce.
0010.jpg
0010.jpg
Bývalá pani starostka Helena Gálisová a ľudový kroj našej oblasti.
0011.jpg
0011.jpg
Novovydaná kniha o obci Horné Chlebany od autora Mgr.Dušana Vaňu z Topoľčian a kolektívu.
0012.jpg
0012.jpg
Pripravená sála kultúrneho domu na dôstojné oslavy výročia obce.
0013.jpg
0013.jpg
Niekoľko ľudových výšiviek našich žien.
0014.jpg
0014.jpg
Príprava jedla na oslavy...
0015.jpg
0015.jpg
V kuchyni kultúrneho domu majú ženy plné ruky práce s prípravou menu...
0016.jpg
0016.jpg
Irenka Zelmanová.
0017.jpg
0017.jpg
"Sladká kniha"
0018.jpg
0018.jpg
Cukrárky upiekli...
0019.jpg
0019.jpg
Pripravená rozkrojiť.
0020.jpg
0020.jpg
Kniha skutočná...
0021.jpg
0021.jpg
Pán starosta Ing.Ján Mašír krája prvý kúsok z torty.
0022.jpg
0022.jpg
Podarilo sa odkrojiť.
0023.jpg
0023.jpg
Vpravo sedí pani Emília Šatková, vedúca organizácie JD.
0024.jpg
0024.jpg
Slávnostne prestreté.
0025.jpg
0025.jpg
Vedúci Mäsiarstva v našej obci pán Dušan Kúdela.
0026.jpg
0026.jpg
Poslanec M.Novotný.
0027.jpg
0027.jpg
Barman u Pútnika (aj výborný kuchár) pán Vladimír Kmotorka.
0028.jpg
0028.jpg
Údržbár elektrickej siete a rozhlasu pán E.Vražba.
0029.jpg
0029.jpg
Obecná knihovníčka Vierka Juríková.
0030.jpg
0030.jpg
0031.jpg
0031.jpg
Družné rozhovory účastníkov oslavy...
0032.jpg
0032.jpg
Pán starosta pobudol pri každom účastníkovi osláv aspoň chvíľku!
0033.jpg
0033.jpg
0034.jpg
0034.jpg
0035.jpg
0035.jpg
Príhovory hosťov.
0036.jpg
0036.jpg
0037.jpg
0037.jpg
0038.jpg
0038.jpg
0039.jpg
0039.jpg
0040.jpg
0040.jpg
0041.jpg
0041.jpg
0042.jpg
0042.jpg
0043.jpg
0043.jpg
0044.jpg
0044.jpg
0045.jpg
0045.jpg
0046.jpg
0046.jpg
0047.jpg
0047.jpg
0048.jpg
0048.jpg
0049.jpg
0049.jpg
0050.jpg
0050.jpg
0051.jpg
0051.jpg
0052.jpg
0052.jpg
0053.jpg
0053.jpg
0054.jpg
0054.jpg
0055.jpg
0055.jpg
0056.jpg
0056.jpg
0057.jpg
0057.jpg
0058.jpg
0058.jpg
0059.jpg
0059.jpg
0060.jpg
0060.jpg
0061.jpg
0061.jpg
0062.jpg
0062.jpg
0063.jpg
0063.jpg
0064.jpg
0064.jpg
0065.jpg
0065.jpg
0066.jpg
0066.jpg
0067.jpg
0067.jpg
0068.jpg
0068.jpg
0069.jpg
0069.jpg
0070.jpg
0070.jpg
0071.jpg
0071.jpg
0072.jpg
0072.jpg
0073.jpg
0073.jpg
0074.jpg
0074.jpg
0075.jpg
0075.jpg
0076.jpg
0076.jpg
0077.jpg
0077.jpg
0078.jpg
0078.jpg
0079.jpg
0079.jpg
0080.jpg
0080.jpg
0081.jpg
0081.jpg
0082.jpg
0082.jpg
0083.jpg
0083.jpg
0084.jpg
0084.jpg
0085.jpg
0085.jpg
0086.jpg
0086.jpg
0087.jpg
0087.jpg
0088.jpg
0088.jpg
0089.jpg
0089.jpg
0090.jpg
0090.jpg
0091.jpg
0091.jpg
0092.jpg
0092.jpg
Podpisovanie hostí do Pamätnej knihy obce.
0093.jpg
0093.jpg
0094.jpg
0094.jpg
0095.jpg
0095.jpg
odovzdávanie diplomov za pomoc budovania a zveľaďovania obce...
0096.jpg
0096.jpg
0097.jpg
0097.jpg
0098.jpg
0098.jpg
0099.jpg
0099.jpg
00100.jpg
00100.jpg
00101.jpg
00101.jpg
00102.jpg
00102.jpg
00103.jpg
00103.jpg
00104.jpg
00104.jpg
00105.jpg
00105.jpg
Pán dekan Ondrej Valach z krušovskej farnosti.
00106.jpg
00106.jpg
Spevokol...
00107.jpg
00107.jpg
00108.jpg
00108.jpg
00105.jpg
00109.jpg
00110.jpg
00110.jpg
00111.jpg
00111.jpg
00112.jpg
00112.jpg
hudobná skupina z H.Chlebian "TRIO SELEKT".
00113.jpg
00113.jpg
00114.jpg
00114.jpg
Vľavo bývalý pán starosta Pavol Valo s bývalou starostkou H.Gálisovou a pánom dekanom Valachom.
00115.jpg
00115.jpg
V pozadí stoja. pani Juríková, Mária Novotná a pani úradníčka OcÚ.
00116.jpg
00116.jpg
Pani H.Borisová so svojou nevestou...
00117.jpg
00117.jpg
Príjemné posedenie...
00118.jpg
00118.jpg
00119.jpg
00119.jpg
Pán Janko Medo z našej obce zdraví...
00120.jpg
00120.jpg
00121.jpg
00121.jpg
00122.jpg
00122.jpg
00123.jpg
00123.jpg
Mária Novotná a Helenka Gálisová
00124.jpg
00124.jpg
Pán Jozef Paulen, známy včelár...
00125.jpg
00125.jpg
00126.jpg
00126.jpg
Dvaja miestni elektrikári, Eduard Vražba a Vladimír Tvrdík.
00127.jpg Pani Helenka Ladická a Mária Kúdelová.
00127.jpg
00128.jpg
00128.jpg
Hostia osláv...
00129.jpg
00129.jpg
00130.jpg
00130.jpg
Pán Valo s pani Emíliou Šatkovou v družnom rozhovore...
00131.jpg
00131.jpg
Pán starosta Janko Mašír s Anežkou Vražbovou, bývalou knihovníčkou a kronikárkou obce.
00132.jpg
00132.jpg
Hostia osláv...
00133.jpg
00133.jpg
Vierka Juríková a Emília Šatková...
00134.jpg
00134.jpg
Milan Novotný s manželkou v dobrej nálade...
00135.jpg
00135.jpg
Vpravo pán Peter Boris, organista vo farskom kostole v Krušovciach.
00136.jpg
00136.jpg
Pán Janko Medo hrá do tanca aj na počúvanie.
00137.jpg
00137.jpg
Starostka obce Rajčany, pani Mária.
00138.jpg
00138.jpg
Pán starosta Mašír s krušovským pánom starostom Hubinským.
00139.jpg
00139.jpg
Sympatickí hostia...
00140.jpg
00140.jpg
So starostami obcí debatuje aj pán Rastislav Šatka, ktorý celú oslavu fotil!
00141.jpg
00141.jpg
Pán Rastislav Šatka fotografuje pri všetkých príležitostiach, ktoré sa konajú v obci a patrí mu zato poďakovanie, čo činím.
RASŤO, ďakujeme!
00142.jpg
00142.jpg

Pani Irenka Zelmanová a Emília Šatková v príjemnom rozhovore...

00143.jpg
00143.jpg
Pán Jozef Paulen a vedľa neho Irenka Mašírová, manželka nášho pána starostu (je zdr.sestrička u zubného lekára v Krušovciach)
00144.jpg
00144.jpg
Sympatický a veselý pán starosta z Krušoviec zvŕta pani starostku zo susedných Noroviec...
00145.jpg
00145.jpg
Milan Novotný s našim vedúcim Mäsiarstva, Dušankom Kúdelom.
00146.jpg
00146.jpg
Anežka Vražbová sa asi modlí... (Bola som nadmieru spokojná s úrovňou osláv výročia obce...

Odkazy na moje weby
 
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
  Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
  Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
 Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
 Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
    Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
 Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.sk
  Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz 
 Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
  Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
  Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
 
  Kelti-Jánska noc v histórii:
http://cbjanskanoc.ic.cz
   
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
 
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
 
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
 
 Obec H.Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz
  Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
  Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
  Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
  Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
 
 Cezmín:
http://cezmin.czweb.org 
  
Príroda:
http://agika.szm.com 
  
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
 
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
  Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz 
 
 Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz 
  Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
 
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
 Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
 
Späť | Dopredu
 

Kniha návštev - Quest Bookby Cezmín Slovakia2006
cezmin.wz.sk/