wz

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.
[Späť |Dopredu]


7.2.2015

Referendum

Aliancia za rodinu sa rozhodla zrealizovať referendum o OCHRANE RODINY. Ústavný súd povolil 3 zo 4 referendových otázok, 1 otázku odmietol z dôvodu jej nejasnosti. Ani jednu otázku súd nepovažoval za otázku ľudských práv.
Referendum sa konalo dnes 7.februára 2015 a malo 3 otázky (viď nižšie). Chceme chrániť deti a ich práva, chceme, aby rodina zostala najdôležitejšou hodnotou spoločnosti. Žiaľ, musíme poukazovať na ohrozenia rodiny, pred ktorými chceme brániť naše deti, rodinu a manželstvo, chceme v referende dať ľuďom možnosť, aby zobrali budúcnosť Slovenska do svojich rúk.

Prečo referendum! http://www.alianciazarodinu.sk/preco

Ohrozenia rodiny vo svete a na Slovensku

4 kľúčové otázky (pôvodne navrhované do referenda, Ústavný súd vyňal 3. otázku z dôvodu údajnej nejasnosti)

Preto bol 5.apríla 2014 spustený zber podpisov pod petíciu za vypísanie Referenda O OCHRANE RODINY s nasledujúcimi otázkami:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré sú právnymi normami k 1.3.2014 priznané iba manželstvu a manželom (najmä uznanie, registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?
4. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Petičný výbor

Anton Chromík, Anna Verešová a Peter Kremský – hovorcovia Aliancie
Tomáš Kováčik, hovorca Národného pochodu za život
Eva Grey - matka a lekárka
Štefan Bučko - herec
Alfons Juck – novinár a manažér

Ministerstvo vnútra SR o referende - Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014 vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015. http://www.minv.sk/?referendum

Kraj Nitriansky
Územný obvod obvodnej komisie pre referendum Počet obcí Počet okrskov na konanie referenda
Komárno       41     89
Levice             89  132
Nitra               95  160
Nové Zámky 62 106
Šaľa                13     29
Topoľčany   54    74
S P O L U   354  590
 

Referendové otázky

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Aktuálne správy z referenda

Referendum bude platné, ak sa na ňom zúčastní viac ako 50 percent oprávnených občanov. Nerozhoduje, či občania hlasovali platne, alebo neplatne, napríklad či vyznačili “X“ do každého z rámčekov, či do žiadneho. Rozhodujúci je počet tých, ktorým v sobotu v miestnostiach na hlasovanie vydajú hlasovací lístok.

Od vzniku SR v roku 1993 sa uskutočnilo sedem plebiscitov. Zo všeľudových hlasovaní konaných v rokoch 1994, 1997, 1998, 2000, 2003, 2004 a 2010 bolo platné iba jedno, konkrétne referendum zo 16. a 17. mája 2003. Občania v ňom súhlasili s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie.

Idem na referendum...

Vonku je pekné chladné zimné slnečné počasie, odchádzam z domu, kde máme na bránke plagát "Deti v tom majú jasno... hlasujem 3X ÁNO" a idem vložiť svoj hlas za to v čom majú aj naše vnúčence jasno, za rodinu, kde majú deti otca a matku, teda vzory a autoritu otca a matky.

Referendova komisia

Predsedkyňa: Guliková Zdenka Topoľčany

Členovia: Ladická Deniska Topoľčany

Hostačná Evka Rajčany

Kmeťo Milan Topoľčany

Mašírová Júlia Hodné Chlebany

Topoľčany

Topoľčany

Rajčany

Topoľčany

Horné Chlebany

Výsledky referenda

Horné Chlebany

Susedné obce

Krušovce

Rajčany

Solčianky

Okresné mesto Topoľčany

Je smutné, že sa rodiny musia brániť takýmto spôsobom pred trvalým tlakom z pozície moci a peňazí a importovaní západnej nekultúry v podobe LGBTI  - Skratka na súhrnné označenie osôb s menšinovou sexuálnou orientáciou - Skratka LGBTI vznikla z anglických prídavných mien lesbian, gay, bisexual, transgender/transexual and intersexed (slovensky: lesbický, gay, bisexuálny, transrodový/transexuálny, intersexuálny - existuje viac variant týchto skratiek ako GLB, LGB, LGBTQ či LGBTIQ.) a "multi-kulty", čo vonkoncom nie je obohacujúce, naopak, je to tlak na deformáciu tradičnej klasickej rodiny, historicky cez stáročia hlavného článku štátu a slovanskej kultúry.

Odkazy na moje weby
  
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
   Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
   Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
  Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
     Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.czweb.org 
   Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
  Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
   Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
   Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
  
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
    
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
  
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
  
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
  
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
  Milujem pani  P: http://www.cezmina.szm.com
   Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
   Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
   Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
   Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
   
Príroda: http://agika.szm.com 
   
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.wz.cz 
  
 Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk 
Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
  
Späť | Dopredu


[Späť | Dopredu]
Design by Cezmín Horné Chlebany Slovakia 2010 http://cezmin.wz.sk