wz

Rok 2008

Čo sa dialo v obci v roku 2008
za pôsobenia pána starostu Ing.Jána Mašíra

 

Heslovite...
Počet obyvateľov k 1.1.2008  - 354

 

Kultúrne a športové podujatia v priebehu roka

Druhý ročník speváckych súborov seniorov okresu Topoľčany.

Putovný pohár Mikroregiónu Bebrava v Krušovciach.

Kultúrne popoludnie s DH Nadličanka.

Práce vykonané v obci v priebehu roka

Vybudovanie vodovodnej šachty, s napojením na verejný vodovod a vytvorením jedného výpustu vody. v rohu cintorína z vlastných zdrojov. Práce urobili: Novotný Vladimír, Štrbavý Miroslav a dočasne nezamestnaní obyvatelia obce.

Vydanie publikácie Horné Chlebany 1328-2008

Vydanie publikácie Horné Chlebany 1328-2008 za finančnej podpory MK SR, V4, sponzorov a za pomoci autorov:
Redaktor a editor pán Dušan VAŇO
doc. Ján Lukačka CsC.,
Mgr. Miroslav Kollár,
PhDr Oľga Kvasnicová,
Bc. Ján Mašír.
Publikácia bola vydaná v počte 1000ks.

Pri príležitosti výročia obce boli vydané 4 pohľadnice v náklade po 1000ks.

Do každej domácnosti bola publikácia aj pohľadnice doručené s 0,7l vína a lístkami na pohostenie a občerstvenie pre každého občana. Na oslavách vystupovala Jadranka, ľudový rozprávač, Nadličanka a TRIO Selekt.

Oslavy začali v piatok slávnostným zasadnutím OZ a ocenením zaslúžilých pozvaných hostí z obce ale aj iných.

V sobotu pokračovali oslavy pre verejnosť.
Osláv sa zúčastnili aj zástupcovia partnerských obcí z ČR a PL.
V nedeľu sa v KD konalo kultúrne popoludnie s vystúpením súboru z Krnče a súbežne športové popoludnie na ihrisku TJ Horné Chlebany.

Medzi sponzorov podujatia patrili:
PD Chynorany dve ošípané,
PD Veľké Dvorany,
Ing. Jozef Gulik a Peter Gulik jedno ošípané a obilie,
Juraj Bobula príprava pokrmov,
pekáreň MaM Horné Chlebany 100 ks chleba,
Pivovar Štajger 2 sudy piva a jeden sud koly,
Dušan Kúdela výroba mäsových výrobkov.

Obyvatelia obce svojou prácou: 
Mária a Jozef Medo,
Alžbeta a Ján Medo,
Helena Gálisová,
Mária Novotná,
Ing. Peter Boris,
JUDr. Rastislav Šatka,
Štefan Kúdela,
Štefánia Paulenová,
Irena Rajnohová,
rodina Jozefa Paulena,
Helena Borisová,
Šmotláková,
Viera Juríková.

Rekonštrukcia kaplnky v Hlbočine do ktorej bola osadená pieta vyhotovená a s časti financovaná akad. Soch. Dušanom Hagarom a OcU Horné Chlebany.

Rekonštrukcia sochy piety z Hlbočiny, úprava priestranstva na miestnom cintoríne, vyhotovenie podstavca a osadenie sochy pri príležitosti 680. Výročia prvej písomnej zmienky o obci. Práce sa realizovali so súhlasom VDp Jozefa Vlasáka Dekana farnosti.
Na prácach sa podieľali: Anton Sekereš, Štefan Kúdela, Bc. Ján Mašír, Drahomír Kúdela, Dušan Kleštinec.

Starosta získal sponzorský dar na zakúpenie veľkej chladničky vo výške 20.000 Sk zo Selektu a doplatok 14.000 Sk z rozpočtu obce.

Vyhotovenie pamätnej tabule.

Kultúrne a športové podujatia v priebehu roka

Tretí ročník speváckych súborov seniorov okresu Topoľčany.

Kultúrne popoludnie s DH Nadličanka. Počas veselice okolo polnoci sa javilo, že k nám zavíta búrka, no našťastie nás obišla a veselica s Nadličankou trvala ďalej.

Práce vykonané v obci v priebehu roka

V obci začala výstavba štyroch rodinných domov.

Odkazy na moje weby
 
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
  Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
  Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
 Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
 Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
    Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
 Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.sk
  Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz 
 Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
  Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
  Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
 
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
   
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
 
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
 
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
 
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
  Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
  Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
  Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
  Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
 
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
  
Príroda: http://agika.szm.com 
  
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
 
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
  Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz 
 
 Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz 
  Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
 
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
 Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
 
Späť | Dopredu