wz

Rok 2002

Čo sa dialo v obci v roku 2002
za pôsobenia pána starostu Ing.Jána Mašíra

Heslovite...
Počet obyvateľov k 1.1.2002  - 349

 

Práce vykonané v obci v priebehu roka

Prístavba svadobky na vstupnom schodišti do KD (z boku).
Zakúpenie unimobunky  na TJ, ktorá bude slúžiť ako šatňa pre hostí.
Osadenie prístrešku pred kaplnku a betónových lavíc.

 

Kultúrne a športové podujatia v priebehu roka

Putovný pohár Mikroregiónu Bebrava v Rajčanoch – prvý ročník.

Ďalšie...

Dňa 28. 6. 2002
Obecné zastupiteľstvo Horné Chlebany jednohlasne súhlasí s vytvorením Spoločnej úradovne - Mestský úrad Topoľčany.

Komunálne voľby
Voľby do OZ Horné Chlebany poslanci:

Gálisová Helena, ktorá sa stala zástupkyňou starostu
Juríková Viera, Balátová Ľudmila, Borisová Helena, Záhumenský Jozef,
Za starostu obce bol zvolený  Bc. Ján Mašír
Kontrolórka  p. Novotná Mária predložila Správu o kontrole účtovania a vedenia pokladne za rok 2002.

V sále DK bola slúžená prvý krát polnočná sv. omša za občanov obce o čo sa zaslúžil novozvolený starosta.

Odkazy na moje weby
 
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
  Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
  Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
 Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
 Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
    Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
 Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.sk
  Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz 
 Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
  Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
  Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
 
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
   
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
 
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
 
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
 
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
  Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
  Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
  Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
  Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
 
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
  
Príroda: http://agika.szm.com 
  
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
 
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
  Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz 
 
 Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz 
  Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
 
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
 Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
 
Späť | Dopredu
 

by Cezmín Slovakia http://cezmin.wz.cz